XR-17 är Oasmias patentskyddade tekniska plattform

VD-hörnan

Lär känna Francois Martelet, vår VD

Oasmia Pharmaceutical AB publicerade sin bokslutskommuniké för det förkortade räkenskapsåret 1 maj – 31 december 2020 den 19 februari 2021 kl. 8.00. Bolaget höll konferenssamtal och webbsänd presentation samma dag kl. 10.00.

Aktien

Oasmia och Elevar ingår globalt strategiskt samarbete för kommersialisering av Apealea®

Årsredovisning 2019 / 2020