• Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Aktien