Aktien

Hur du handlar aktier i Oasmia

Du behöver ett VP-konto (värdepapperskonto) eller en depå hos en bank eller fondkommissionär. Om du kontaktar din bank eller fondkommissionär ordnar de med ett VP-konto på VPC (värdepapperscentralen). Till ditt VP-konto eller din depå ansluter du ett konto som belastas med dina köp och dit pengar från försäljningar och utdelningar förs. Handlar du via Internet öppnar du istället en depå hos den bank eller fondkommissionär som du handlar genom.

Mer information om hur du sparar och investerar i aktier hittar du här: