Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 18 april 2018 ett konvertibellån till totalt nominellt belopp om 26 miljoner kr. Totalt cirka 7 miljoner kronor av konvertibellånet har under januari 2019 på begäran av konvertibellånsinnehavare konverterats till aktier. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför i januari 2019 ökat med 1 428 570 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 142 857 kronor.

 

Per den 31 januari 2019 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 201 952 111 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår aktiekapitalet till 20 195 211,10 kronor.

 

För mer information:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande

Tel: 018 – 50 54 40

E-post: julian.aleksov@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.