Årsstämman kommer att hållas den 27 maj 2021.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära det skriftligen hos styrelsen. En sådan begäran ska vara styrelsen tillhanda senast den 8 april 2021. En begäran kan skickas per e-post till styrelse@oasmia.com eller per post till följande adress:

Oasmia Pharmaceutical AB
Att: Styrelsen
Vallongatan 1
752 28 Uppsala