Bolagsstyrning

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm och Frankfurt Stock Exchange och styrs av en mängd lagar och förordningar. De viktigaste är aktiebolagslagen, svenska årsredovisningslagen, NASDAQ Stockholms regelverk för Emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrning, ledning och intern kontroll fördelas mellan aktieägarna genom bolagsstämman, styrelsen, vd:n och bolagsledningen. Oasmia arbetar även under de interna instruktioner och riktlinjer som antagits av Oasmias styrelse och ledningsgrupp. Utöver detta ansvarar Oasmias revisorer för den externa kontrollen.

  Rapport
2019 Bolagsstyrningsrapport 2018/2019
2018 Bolagsstyrningsrapport 2017/2018
2017 Bolagsstyrningsrapport 2016/2017
2016 Bolagsstyrningsrapport 2015/2016
2015 Bolagsstyrningsrapport 2014/2015
2014 Bolagsstyrningsrapport 2013/2014
2013 Bolagsstyrningsrapport 2012/2013
2012 Bolagsstyrningsrapport 2011/2012
2011 Bolagsstyrningsrapport 2010/2011
2010 Bolagsstyrningsrapport 2009/2010
2009 Bolagsstyrningsrapport 2008/2009