Cantrixil är en läkemedelskandidat i klinisk fas under utveckling för behandling av äggstockscancer. Cantrixil består av den aktiva molekylen TRXE-002-01, en potent och selektiv tredje generationens bensopyran SMETI-hämmare, inkapslad i ett cyklodextrin. Cantrixil riktar sig mot hela spektrumet av cancerceller, inklusive kemoterapiresistenta tumörinitierande celler som tros vara ansvariga för sjukdomsåterfall. I december 2020 presenterades resultat från en öppen fas I-studie (NCT02903771) som genomfördes på kliniker i USA och Australien. Fas I-studien nådde sina primära effektmått och uppvisade därmed kliniskt proof-of-concept, för ytterligare klinisk utvärdering och bekräftelse. En fas II-studie med Cantrixil förväntas inledas under 2022.
Oasmia förvärvade de globala rättigheter för utveckling och kommersialisering av Cantrixil av Kazia Therapeutics i mars 2021.