Docetaxel Micellar

Prostatacancer är ett stort hälsoproblem över hela världen och är en av de cancertyper som dödar flest män.1

Docetaxel (INN) är ett väletablerat läkemedel med bevisad effekt mot tidig och långt framskriden prostatacancer.2

Oasmias micellära formulering av docetaxel ska förbättra doxetaxels löslighet och göra så att man inte behöver obligatorisk premedicinering med steroider, vilket anses skadligt för patienter i avancerat stadium med aktiv skelettcancer.

1 Ref Rawla, P. World J Oncol. 2019 Apr; 10(2): 63–89.
2 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/taxotere