Finansiella rapporter och presentationer

  Rapport Presentation Webbsändning MP3
10 december, 2009 Delårsrapport maj – oktober 2009
10 september, 2009 Delårsrapport maj – juli 2009
28 augusti, 2009 Årsredovisning 2008 / 2009
3 augusti, 2009 Prospekt företrädesemission 2009-08-03
23 juni, 2009 Bokslutskommuniké maj 2008 – april 2009
19 mars, 2009 Delårsrapport maj 2008 – januari 2009