Forskning och Utveckling

Oasmias avdelning för forskning, Forskning & Utveckling, fokuserar sina ansträngningar på att förbättra positionen för XR-17-plattformen, inklusive nya API:er som ska utvärderas. Denna kartläggning är inriktad på produkter med låg löslighet i vatten genom användning av denna egenutvecklade teknologi. Enheten Forskning & Utveckling ansvarar också för att utbilda Oasmias produktionspartners i Bolagets teknologi samt patentförlängning.