Forskning och Utveckling

Utveckling för nästa generations läkemedel. Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskning utan samtliga led i utvecklingsprocessen. Vi försöker möta framtidens krav inom bioteknologi genom att hela tiden ligga steget före. Vi är öppna för nya utmaningar och integrerar gärna tidiga innovativa forskningsprojekt i Oasmias egen verksamhet.

Naturliga lågmolekylära substanser spelar en viktig roll i kontrollen av biokemiska processer. Oasmia utvecklar nya halvsyntetiska derivat av retinoider och fleromättade fettsyror. Den nya plattformen (excipienten XR17) är utgångspunkten för utvecklingen av nya vattenlösliga läkemedel med förbättrad livskvalitet under behandlingstiden. Tekniken möjliggör nya behandlingsformer, inte bara för behandling av cancer.

Vår satsning på forskning har redan lett till avgörande resultat. Vi fortsätter vår strävan att utveckla vår uppfinning och vi är övertygade om att Oasmias grundläggande idéer kommer att vara fördelaktiga både för patienter och samhället i stort.