Som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom läkemedelssektorn utgör Oasmia en betydelsefull del av samhället i stort och ett aktivt hållbarhetsarbete är därför centralt för bolaget. Oasmia strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som är hållbart för miljön, skyddar patienter, bolagets anställda och andra intressenter i de sammanhang som bolaget verkar inom.

Oasmia verkar i en hårt reglerad miljö och arbetar för att följa alla krav, riktlinjer och lagar från myndigheter. Oasmia arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten och hållbarheten i bolagets verksamhet. Oasmia har under 2021 inlett ett omfattande projekt för att förtydliga och strukturera Oasmias hållbarhetsarbete och därmed kunna säkra en långsiktigt hållbar affärsmodell.

Läs mer om Oasmias hållbarhetsarbete i den senaste årsredovisningen.