Oasmia Pharmaceutical AB grundas 1999. År 2004 inleds kliniska prövningar av Bolagets första produktkandidat Paclical. År 2005 inleds kliniska prövningar av Paccal Vet. År 2006 erhåller Oasmia SME-status från EMA. Samma år beviljas Paclical särläkemedelsstatus av EMA. År 2007 inleds kliniska fas III-studier för Paccal Vet. År 2008 inleds kliniska fas III-studier för Paclical. Under 2009 ingår Bolaget ett distributionsavtal med Abbott Laboratories för Paccal Vet i USA och Kanada. Samma år beviljar FDA Paclical klassificering som särläkemedel för behandling av äggstockscancer i USA.

2010 ingår Oasmia ett licensavtal med Nippon Zenyaku Kogyo Co. Ltd. för Paccal Vet i Japan. Samma år genomför Oasmia ett listbyte från NGM Equity till Nasdaq Stockholm. Därutöver lämnar Oasmia detta år registreringsdokumentation för Paccal Vet till FDA. 2011 noteras Oasmia på Frankfurt Stock Exchange. Samma år ingår Oasmia ett avtal med Baxter Oncology GmbH om kontraktstillverkning av produkter, främst Paccal Vet och Paclical. Under 2011 visar också resultat från interimsanalys att Paclical uppfyller kravet på klinisk jämförbarhet gentemot Taxol.

2012 beviljar FDA MUMS-beteckning till Paccal Vet och Doxophos Vet för behandling av bröstkarcinom och till Doxophos Vet för behandling av lymfom. 2013 tecknar Oasmia marknadsförings- och distributionsavtal för produktkandidaten Paclical i Ryssland och CIS. Samma år initieras utveckling av OAS-19, den första läkemedelskandidaten med två aktiva cytostatika i en infusion.

2014 erhåller Paccal Vet villkorat godkännande från FDA. Samma år godkänns Oasmias produktionsanläggning av både FDA och EMA. Under detta år listas Oasmias aktie i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm. 2015 får Paclical marknadsgodkännande för behandling av äggstockscancer i Ryssland. Samma år återtar Oasmia rättigheterna till Paccal Vet och Doxophos Vet från Zoetis Inc. Under detta år noteras Oasmia på Nasdaq i New York.

2016 ansöker Oasmia om marknadsgodkännande för Apealea (Paclical) i EU samt för Doxophos i Ryssland. Samma år får bolaget positiva kliniska resultat för XR-17, och kliniska studier på Docecal initieras. Detta år förvärvas också nytt cancerprojekt av Karo Pharma, som betalades genom att emittera aktier till ett belopp av 25 MSEK. 2017 rapporteras positiva resultat för Apealea (Paclical) avseende bröstcancer med veckovis behandling. Samma år ingår bolaget ett nytt exklusivt avtal om marknadsföring och distribution med Hetero Group för Ryssland och CIS. Detta år godkänns Doxophos i Ryssland och Paclical i Kazakstan.

2018

Samtliga patienter behandlades i en registreringsgrundande studie med Docecal.

Bolagets veterinära rättigheter överförs och upplåts till det amerikanska dotterbolaget AdvaVet Inc.

Europeiska kommissionen beviljar Apealea marknadsgodkännande.

I oktober presenterar Oasmia positiv effekt och säkerhetsdata för Doxophos Vet vid behandling av hundar med lymfom.

I november beviljas ett nytt amerikanskt patent relaterat till Oasmia Pharmaceuticals nanoteknologiplattform XR-17.

I november tecknar Oasmia ett nytt avtal med Baxter Oncology GmbH för global kommersiell tillverkning av Apealea.

2019

Bolaget genomför en riktad emission om cirka 165 MSEK före emissionskostnader.

I mars utser extra bolagsstämma en ny styrelse som inleder en översyn av de viktigaste områden som påverkar Oasmias värde.

I mars får Oasmia ett positivt yttrande från EMA för att lägga till effektdata till den godkända produktinformationen om Apealea.

Under april–augusti stärker Oasmia ledningsgruppen samt beslutar att ställa in separatnoteringen av AdvaVet.

I juni rapporterar Bolaget om resultaten från de två kliniska studier som använder Docecal hos patienter med metastaserande bröstcancer.

I juni tillkännager Oasmia tillsättandet av en särskild granskningsman samt rapporteringen av vissa transaktioner till ekobrottsmyndigheten.

I juli tillkännager Oasmia bildandet av sina Scientific och Business Advisory Boards.

I augusti avnoteras Oasmia från Nasdaq i USA för att minska komplexiteten och kostnaderna.