Historik

 

1999

Oasmia Pharmaceutical AB etableras.

2004

Kliniska prövningar med Paclical inleds.

2005

Kliniska prövningar med Paccal Vet® inleds.

2006

Oasmia erhåller SME-status av EMA.

Paclical beviljas särläkemedelsstatus av EMA.

2007

Kliniska fas III-studier med Paccal Vet inleds.

2008

Kliniska fas III-studier med Paclical inleds.

2009

Distributionsavtal tecknas med Abbott Laboratories för Paccal Vet i USA och Kanada.

FDA beviljar Paclical särläkemedelsdesignation för behandling av äggstockscancer i USA.

2010

Oasmia byter handelsplats från NGM Equity till NASDAQ Stockholm.

Oasmia lämnar in registreringsdokumentation för Paccal Vet till FDA (USA).

2011

Oasmia listas på Frankfurt Stock Exchange.

Avtal tecknas med Baxter Oncology GmbH för kontraktstillverkning.

Resultat från interimsanalys visar att Paclical uppfyller det kliniska kravet om likvärdig effekt som Taxol®.

2012

FDA beviljar MUMS-designering till Paccal Vet för behandling av juvertumörer och till Doxophos Vet för behandling av lymfom.

2013

Utvecklingen inleds av OAS-19, den första läkemedelskandidaten med två aktiva cytostatika i en infusion.

Oasmia tecknar avtal med Pharmasyntez gällande rättigheter till Paclical i Ryssland och OSS.

2014

Paccal Vet erhåller ett Villkorat godkännande från FDA.

Oasmias produktionsanläggning godkänns av både FDA och EMA.

Oasmia flyttar till Mid Cap-segmentet på NASDAQ Stockholm.

2015

Paclical erhåller marknadsgodkännande för behandling av äggstockscancer i Ryssland.

Oasmia erhåller åter rättigheterna för Paccal Vet och Doxophos Vet från Zoetis Inc.

Oasmia noteras på Nasdaq Capital Market i New York.

2016

Oasmia ansöker om marknadsgodkännande för Apealea® (Paclical) i EU.

Bolaget får positiva kliniska resultat för XR17.

Oasmia ansöker om marknadsgodkännande för Doxophos i Ryssland.

Kliniska prövningar med Docecal inleds.

Ett nytt cancerprojekt införlivas från Karo Pharma.

2017

Positiva resultat av Apealea (Paclical) redovisas i bröstcancer med veckovis behandling.

Bolaget ingår ett nytt exklusivt marknadsförings- och distributionsavtal med Hetero Group avseende Ryssland och CIS.

Doxophos godkänns i Ryssland.

Paclical godkänns i Kazakstan.

2018

Samtliga patienter behandlade i registreringsgrundande studie med Docecal.

Bolagets veterinära tillgångar separeras till det amerikanska dotterbolaget AdvaVet Inc.

Europeiska kommissionen utfärdar marknadsgodkännande för Apealea.

2019

Oasmia erhåller positivt EMA-utlåtande för att lägga till effektresultat till den godkända produktinformationen för Apealea.

Extrastämma tillsätter ny styrelse, som inleder genomlysning av de viktigaste områdena som påverkar värdet av Oasmia.

Oasmia förstärker ledningsgruppen.

Oasmia presenterar resultat från två kliniska studier av Docecal i patienter med metastaserande bröstcancer.

Oasmia tillkännager bildandet av Scientific Advisory Board och Business Advisory Board.

Oasmia avnoteras från NASDAQ i USA för att minska komplexitet och kostnader.