Investerare

För frågor relaterade till Investor Relations, vänligen kontakta:

Urban Ekelund
ir@oasmia.com