Varför Investera i Oasmia?

Oasmia är ett specialiserat läkemedelsföretag som vill förbättra patienters liv genom att förbättra lösligheten och minska biverkningarna hos etablerade och nya läkemedel mot till exempel cancer.

Varför investera

 • Vi ska bygga ett lönsamt specialistläkemedelsföretag med inriktning mot ouppfyllda medicinska behov genom att förbättra lösligheten hos etablerade och nya läkemedel och minska biverkningarna
 • Beprövad teknologi med förmåga att öka FoU-effektiviteten och utöka pipeline
 • Den ledande produkten Apealea, för långt framskriden äggstockscancer, är godkänd i Europa med ett världsomspännande partnerskap med Elevar Therapeutics till ett värde av upp till 678 miljoner USD i milstolpsbetalningar, plus royalties
 • En växande pipeline som stöds av ett solitt immaterialrättsligt skydd och en stark kassaposition.
 • En erfaren företagsledning med en tydlig strategi för att bygga en hållbar, lönsam verksamhet som är inriktad på att skapa högsta möjliga avkastning för aktieägarna
 • En tajt organisation med bevisad förmåga inom läkemedelsforskning, affärsutveckling och regulatoriskt arbete som är väl positionerad för M&A samt in- och utlicensieringsavtal

”Vi har en stark kassaposition, en produkt som är godkänd i Europa som har global potential och därtill ett flertal synnerligen spännande utvecklingscase i vår pipeline där viktiga steg framåt är att vänta i närtid. Vår expertis inom produktutveckling och kommersialisering gör att vi är perfekt positionerade för företagsaffärer, affärsutveckling och partneravtal. “

 • den 2 vanligaste

  Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken1

 • 18 miljoner människor

  18 miljoner människor diagnostiserades med cancer 20182

 • 240 miljarder USD

  Den totala kostnaden för onkologi beräknas till 240 miljarder USD globalt 20233

1 Global oncology/cancer drugs market (2019), Allied Market Research.
2 World Cancer Research Fund
3 Global Oncology Trends 2019 – Therapeutics, Clinical Development and Health System Implications. IQVIA Institute for Human Data Science.

Vad driver värdet?

Kort sikt – 12 månader

 • Klinisk utvecklingsplan för Docetaxel micellar
  – påbörjad Fas 1 Studie
 • Partnerskap för XR-17-teknologiplattform
 • M&A-möjligheter
 • XR-19 värderingsbedömning
 • Utvärdering av veterinärmedicintillgångar

Medellång sikt – 12-24 månader

 • Apealea® milstolpsbetalningar och royalty
 • Docetaxel micellar fas 1-studieresultat
 • Genomdrivande av kostnadsbesparingar
 • M & A-möjligheter
 • Övergång till specialistläkemedelsbolag
 • Den totala marknaden för onkologi växer till närmare $240 miljarder USD till 2023