Apealea

Apealea® är en patenterad formulering av paklitaxel i kombination med XR-17™. Produkten är godkänd inom EU/EEA och Ryssland och Kazakstan för behandling av avancerad ovarialcancer i kombination med karboplatin. I Ryssland och Kazakstan marknadsförs produkten under namnet Paclical. I februari 2020 lanserade Oasmia Apealea i Norden. I mars 2020 tecknade Oasmia Pharmaceutical AB och amerikanska Elevar Therapeutics Inc. ett globalt strategiskt samarbetsavtal avseende kommersialisering av Oasmias cancerpreparat Apealea. I juli 2020 initierade Oasmias samarbetspartner Elevar Therapeutics Inc. ett samarbete med Tanner Pharma Group som möjliggör att Apealea kan tillhandahållas på marknader utanför USA där Apealea tidigare inte varit kommersiellt tillgänglig.

Partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc.

Oasmia tecknade ett globalt strategiskt partnerskap för kommersialisering av Apealea i mars 2020 med amerikanska Elevar Therapeutics Inc. Avtalet inkluderar betalningar på upp till 678 miljoner USD baserat på milstolpar för framtida försäljning, klinisk utveckling och milstolpar i godkännandeprocessen. Elevar kommer också att betala Oasmia en tvåsiffrig royalty på försäljningen av Apealea. Oasmia får 20 miljoner USD i förskott.

Elevar har exklusiva rättigheter att kommersialisera Apealea, med undantag för Norden, Baltikum och Ryssland, där Oasmia kommer att fortsätta att driva kommersialisering. Avtalet ger Elevar rätt att underlicensiera Apealea® till andra strategiska partners, till exempel i Europa. Mer information om Elevar Therapeutics finns på webbplatsen www.elevartherapeutics.com