Apealea®

Apealea® är en patenterad formulering av paklitaxel i kombination med XR-17™.

Apealea® (Paclical®) har utvärderats i kliniska prövningar och godkänts för behandling av ovarialcancer i Ryssland, Kazakstan samt inom EU. Indikation och produkt namn kan variera mellan regioner. I början av 2020, lanserade Oasmia Apealea i Danmark, Finland och Sverige.

För ytterligare information se FASS.

Partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc.,

Oasmia tecknade ett globalt strategiskt partnerskap för kommersialisering av Apealea i mars 2020 med amerikanska Elevar Therapeutics Inc. Avtalet inkluderar betalningar på upp till 678 miljoner USD baserat på milstolpar för framtida försäljning, klinisk utveckling och milstolpar i godkännandeprocessen. Elevar kommer också att betala Oasmia en tvåsiffrig royalty på försäljningen av Apealea. Oasmia får 20 miljoner USD i förskott.

Elevar har exklusiva rättigheter att kommersialisera Apealea, med undantag för Norden, Baltikum och Ryssland, där Oasmia kommer att fortsätta att driva kommersialisering. Avtalet ger Elevar rätt att underlicensiera Apealea® till andra strategiska partners, till exempel i Europa. Mer information om Elevar Therapeutics finns på webbplatsen www.elevartherapeutics.com.

I juli 2020 initierade Oasmias samarbetspartner Elevar Therapeutics Inc. ett samarbete med Tanner Pharma Group som möjliggör att Apealea® kan tillhandahållas på marknader utanför USA där Apealea® tidigare inte varit kommersiellt tillgänglig.