Du är välkommen att kontakta oss.

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Huvudkontor
Oasmia Pharmaceutical AB
Gustav III:s Boulevard 46, 5tr
169 73 Solna, Sweden

Växel: 018-50 54 40
Fax: 018-51 08 73
E-post: info@oasmia.com