Ledning

Francois Martelet
Francois Martelet
Chief Executive Officer

Född: 1960
Aktieinnehav: 896 739 optioner

Francois Martelet är en erfaren ledare i läkemedelsbranschen med en meriterad historik av att utveckla och förändra företag. Han har haft tre VD-tjänster under de senaste 12 åren. Han har tillbringat större delen av sin karriär inom onkologiområdet, som VD för Avax och Topotarget, samt i verkställande roller på senior nivå hos Roche, Eli Lilly, Novartis och MSD. Han har bott och arbetat i sex länder i Europa (inklusive Sverige) och i USA. Francois Martelet har en fransk läkarexamen med en masterexamen i företagsekonomi. Han talar fyra språk, däribland svenska.

Elin Trampe
Chief Technical Officer

Född: 1980
Aktieinnehav: –

Elin Trampe är Civilingenjör i Industriell Ekonomi och har många års erfarenhet från ledande positioner inom Supply Chain, Projektledning och Kategoriutveckling på stora internationella företag. Senast jobbade hon på General Electric, Global Operations, mot affärsenheten Healthcare.

Reinhard Koenig
Acting Chief Medical Officer

Född: 1960
Aktieinnehav:

Reinhard Koenig har över 30 års erfarenhet av farma och bioteknik. Han har lång erfarenhet av ledande positioner inom globala läkemedelsföretag. Bland tidigare företag finns Genentech, Boehringer Ingelheim och Piramal Critical Care.

Michael af Winklerfelt
Chief Financial Officer

Född: 1972
Aktieinnehav: 84 960 aktier.

Michael af Winklerfelt har mer än 15 års erfarenhet från seniora finansroller i ledande internationella företag. Han arbetade i tio år i Kina för Atlas Copco Group och tillbringade senast tre år i USA inom området medicintekniska produkter. Han har en MBA, en M.Sc. i Economics and Business och en oavslutad fil. kand. i kinesiska.