Ledning

Francois Martelet
Chief Executive Officer

Född: 1960
Aktieinnehav:

Francois Martelet är en erfaren ledare i läkemedelsbranschen med en meriterad historik av att utveckla och förändra företag. Han har haft tre VD-tjänster under de senaste 12 åren. Han har tillbringat större delen av sin karriär inom onkologiområdet, som VD för Avax och Topotarget, samt i verkställande roller på senior nivå hos Roche, Eli Lilly, Novartis och MSD. Han har bott och arbetat i sex länder i Europa (inklusive Sverige) och i USA. Francois Martelet har en fransk läkarexamen med en masterexamen i företagsekonomi. Han talar fyra språk, däribland svenska.

Anette Sjödin
Chief Business Officer och vice VD

Född: 1964
Aktieinnehav: 3 000 aktier.

Anette Sjödin har mer än 25 års erfarenhet inom Life Science-sektorn. Hon är biokemist med många års global erfarenhet, bland annat ledande befattningar inom marknadsföring, projektledning och affärsutveckling. Hennes senaste position var inom affärsutveckling hos Nestlé Skin Health där hon har arbetat internationellt med in- och utlicensiering och ansvarat för strategiska allianser.

Mikael Asp
Chief Technical Officer

Född: 1962
Aktieinnehav: 15 180 aktier.

Mikael Asp är Civilingenjör Kemiteknik och anställd hos Oasmia sedan 2013. Han har 30 års erfarenhet från ett flertal företag inom internationell läkemedelsindustri vad gäller forskning, utveckling, produktion, kvalitetssäkring och som qualified person (QP).

Nina Heldring
Acting Chief Medical Officer

Född: 1968
Aktieinnehav: 12 084 aktier.

Nina Heldring, PhD, har 20 års erfarenhet av preklinisk och klinisk medicinsk forskning från kända akademiska institut som Cornell University i USA och Karolinska Institutet men även läkemedelsindustrin. Hon började som chef för klinisk utvecklingsavdelningen hos Oasmia 2016 och har lett arbetet med farmakovigilans och de kliniska studierna. Nina tillträdde sin nya roll som Acting Chief Medical Officer i juli 2019.

Reinhard Koenig
Acting General Manager USA & Kanada

Född: 1960
Aktieinnehav:

Reinhard Koenig har över 30 års erfarenhet av farma och bioteknik. Han har lång erfarenhet av ledande positioner inom globala läkemedelsföretag. Bland tidigare företag finns Genentech, Boehringer Ingelheim och Piramal Critical Care.

Michael af Winklerfelt
Chief Financial Officer

Född: 1972
Aktieinnehav: 84 960 aktier.

Michael af Winklerfelt har mer än 15 års erfarenhet från seniora finansroller i ledande internationella företag. Han arbetade i tio år i Kina för Atlas Copco Group och tillbringade senast tre år i USA inom området medicintekniska produkter. Han har en MBA, en M.Sc. i Economics and Business och en oavslutad fil. kand. i kinesiska.

Neil Yman
General Manager Europa & Ryssland

Född: 1969
Aktieinnehav: 76 984 aktier.

Neil Yman har över 17 års erfarenhet av farma och onkologi, från positioner hos bland annat Pierre Fabre, Novartis, GSK och Roche. Han har lång erfarenhet av ledande positioner inom globala läkemedelsföretag.