Francois R. Martelet

Namn: Francois R. Martelet

Titel: Chief Executive Officer

Född: Februari 1960

Aktieinnehav: 61 000 aktier och 896 739 köpoptioner

Utbildning:

  • Advanced General Management Program (AMP), INSEAD, Fontainebleau, Frankrike
  • Master’s Degree in Business, Pharmaceutical Marketing, Burgundy School of Business, Dijon, Frankrike
  • Degree in Legal Medicine, Université Paris-Descartes, Frankrike
  • Doctorate in Medicine with distinction, Université de Bourgogne, Dijon, Frankrike

Tidigare erfarenheter: Francois Martelet är en erfaren ledare inom läkemedel och bioteknik med en gedigen meritlista när det kommer till att forma och vända utvecklingen av underpresterande företag. Han har haft tre VD-tjänster under de senaste 12 åren. Han har ägnat större delen av sin karriär inom onkologiområdet, som VD för Avax och Topotarget samt i ledande företagsroller på senior nivå hos Roche, Eli Lilly, Novartis och MSD. Under sina olika arbetsuppdrag har han varit baserad i sex länder i Europa (inklusive Sverige) och i USA. Francois är en medicine doktor med en fransk magisterexamen i företagsekonomi. Han är också militär reservofficer med rang av Brigadier (OF-6) och har mottagit Legion of Honor, som är den högsta dekorationen i Frankrike, på militära grunder.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Novigenix SA.

Ladda ner bild
Fredrik Järrsten

Namn: Fredrik Järrsten

Titel: Chief Financial Officer

Född: 1967

Aktieinnehav: 56 500

Utbildning: Examen i Redovisning och Finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och i International Business från School of Business Administration, University of Michigan.

Tidigare erfarenheter: Fredrik Järrsten har över 25 års erfarenhet från sektorerna finans, medicinteknik och life science i Norden och internationellt. Tidigare befattningar inkluderar bland annat CFO och vice VD på Karolinska Development samt CFO och affärsutvecklingschef på Bactiguard. Han har också varit affärsutvecklingschef och ansvarat för M&A på det nordiska vårdföretaget Aleris i över åtta år där han med ett 30-tal genomförda förvärv bidrog starkt till Aleris tillväxtresa. Fredrik har också arbetat som Investment manager på riskkapitalbolaget Litorina Kapital samt på investmentbankerna SEB Enskilda och Lazard med rådgivning inom bland annat M&A, kapitalanskaffningar och börsintroduktioner.

Ladda ner bild
Heidi B. Ramstad

Namn: Heidi B. Ramstad

Titel: Chief Medical Officer

Född: 1969

Aktieinnehav: –

Utbildning:

  • Barnläkare, doktorsexamen i medicin från Norwegian University of Science and Technology

Tidigare erfarenheter: Heidi B. Ramstad har mer än 20 års erfarenhet som läkare och chef inom hälso- och sjukvårdssektorn. Senaste befattningar inkluderar Chief Medical Officer på Nisonic AS och Managing Director för NorMed Consulting. Därutöver har Heidi B. Ramstad arbetat på flera stora läkemedelsbolag, bland annat på Roche och GSK, där hon var Country Medical Director för Norge, samt på Pfizer som Nordic Medical Affairs Manager.

Ladda ner bild
Reinhard Koenig

Namn: Reinhard Koenig

Titel: Chief Scientific Officer

Född: 1960

Aktieinnehav:

Utbildning:

  • Medicine doktor, Philipps Universitet, Marburg, Tyskland
  • Läkarexamen i medicin, Philipps Universitet, Marburg, Tyskland

Tidigare erfarenheter: Reinhard är medicinsk analytiker, rådgivare och ledare med framgångsrika meriter inom produktgodkännanden och kommersialisering inom bioteknik, läkemedel och medicinsk utrustning i Europa och USA.  Hans över 25 års erfarenhet sträcker sig från uppstart av bolag till stora, multinationella företag.  Han har haft seniora och ledande positioner i privatägda företag och börsnoterade företag, bland annat hos Genentech, Inc., Piramal Critical Care, Inc., Boehringer Mannheim Therapeutics, Inc., Questcor Pharmaceuticals, Inc., Collagen Aesthetics, Inc., med flera.

Reinhard har publicerat artiklarinom diverse vetenskapliga ämnen och uppfunnit/ medverkat i uppfinnandet av olika patent och pågående ansökningar. Han haräven haft rollen som biträdande professor hos Temple University’s College of Engineering, Department of Bioenginering i Philadelphia.

Ladda ner bild
Peter Selin

Namn: Peter Selin

Titel: Chief Business Officer

Född: Maj 1973

Aktieinnehav: –

Utbildning:

  • Civilekonomexamen, Uppsala universitet

Tidigare erfarenheter: Peter har tjugo års erfarenhet inom läkemedels- och biotechbranschen och djup expertis inom affärsutveckling på internationell nivå. Peter har ett gediget track record av genomförda produktförvärv och licensieringar. Han har också framgångsrikt jobbat med alliance management med ledande globala läkemedelsbolag. Innan Oasmia har han hållit flera höga positioner på Inceptua och Sobi. Peter har en civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Ladda ner bild