Francois R. Martelet

Namn: Francois R. Martelet

Titel: Chief Executive Officer

Född: Februari 1960

Aktieinnehav: 20 000 aktier och 896 739 köpoptioner

Utbildning:

  • Advanced General Management Program (AMP), INSEAD, Fontainebleau, Frankrike
  • Master’s Degree in Business, Pharmaceutical Marketing, Burgundy School of Business, Dijon, Frankrike
  • Degree in Legal Medicine, Université Paris-Descartes, Frankrike
  • Doctorate in Medicine with distinction, Université de Bourgogne, Dijon, Frankrike

Tidigare erfarenheter: Francois Martelet är en erfaren ledare inom läkemedel och bioteknik med en gedigen meritlista när det kommer till att forma och vända utvecklingen av underpresterande företag. Han har haft tre VD-tjänster under de senaste 12 åren. Han har ägnat större delen av sin karriär inom onkologiområdet, som VD för Avax och Topotarget samt i ledande företagsroller på senior nivå hos Roche, Eli Lilly, Novartis och MSD. Under sina olika arbetsuppdrag har han varit baserad i sex länder i Europa (inklusive Sverige) och i USA. Francois är en medicine doktor med en fransk magisterexamen i företagsekonomi. Han är också militär reservofficer med rang av Brigadier (OF-6) och har mottagit Legion of Honor, som är den högsta dekorationen i Frankrike, på militära grunder.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Novigenix SA.

Ladda ner bild
Elin Trampe

Namn: Elin Trampe

Titel: Chief Technical Officer

Född: 1980

Aktieinnehav: –

Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet

Tidigare erfarenheter: Elin har många års erfarenhet från ledande positioner inom Supply Chain, Projektledning och Kategoriutveckling på stora internationella företag. Senast arbetade hon på General Electric, Global Operations, mot affärsenheten Healthcare.

Ladda ner bild
Reinhard Koenig

Namn: Reinhard Koenig

Titel: Acting Chief Medical Officer

Född: 1960

Aktieinnehav:

Utbildning:

  • Medicine doktor, Philipps Universitet, Marburg, Tyskland
  • Läkarexamen i medicin, Philipps Universitet, Marburg, Tyskland

Tidigare erfarenheter: Reinhard är medicinsk analytiker, rådgivare och ledare med framgångsrika meriter inom produktgodkännanden och kommersialisering inom bioteknik, läkemedel och medicinsk utrustning i Europa och USA.  Hans över 25 års erfarenhet sträcker sig från uppstart av bolag till stora, multinationella företag.  Han har haft seniora och ledande positioner i privatägda företag och börsnoterade företag, bland annat hos Genentech, Inc., Piramal Critical Care, Inc., Boehringer Mannheim Therapeutics, Inc., Questcor Pharmaceuticals, Inc., Collagen Aesthetics, Inc., med flera.

Reinhard har publicerat artiklarinom diverse vetenskapliga ämnen och uppfunnit/ medverkat i uppfinnandet av olika patent och pågående ansökningar. Han haräven haft rollen som biträdande professor hos Temple University’s College of Engineering, Department of Bioenginering i Philadelphia.

Ladda ner bild
Peter Selin

Namn: Peter Selin

Titel: Chief Business Officer

Född: Maj 1973

Aktieinnehav: –

Utbildning:

  • Civilekonomexamen, Uppsala universitet

Tidigare erfarenheter: Peter har tjugo års erfarenhet inom läkemedels- och biotechbranschen och djup expertis inom affärsutveckling på internationell nivå. Peter har ett gediget track record av genomförda produktförvärv och licensieringar. Han har också framgångsrikt jobbat med alliance management med ledande globala läkemedelsbolag. Innan Oasmia har han hållit flera höga positioner på Inceptua och Sobi. Peter har en civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Ladda ner bild
Robert Maiorana

Namn: Robert Maiorana

Titel: Tillförordnad Chief Financial Officer

Född: 1960

Aktieinnehav: –

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet.

Tidigare erfarenheter: Robert Maiorana har lång erfarenhet inom finans från olika ledande befattningar. Han har tidigare arbetat som finans- och managementkonsult på Nacka kommun och Bactiguard Holding AB, och som CFO på International Copyright Enterprise Services AB, ParaCell Solutions AB och MFEX Mutual Funds Exchange AB. Han har också varit ekonomichef på Ryds Bilglas AB och ABN AMRO Bank Sweden.

Ladda ner bild