Ledning

Sven Rohmann
Acting Chief Executive Officer (även styrelseledamot)

Född: 1962
Aktieinnehav: –

Sven Rohmann har varit verkställande direktör för de två tyska bioteknikbolagen BioVisioN och Ganymed Pharmaceuticals. Han har också haft ledande befattningar inom Novartis och Merck-Serono. Han tillbringade 10 år hos Merck-Serono, vilket gav honom ett starkt fotfäste inom läkemedelsindustrin. Hans karriär exponerade honom för preklinisk, klinisk utveckling samt marknadsföring, affärs- och företagsutveckling. Under hans anställning vid Merck-Serono ledde han etableringen av Merck Oncology. Dessutom har han varit styrelseordförande i Helix BioPharma Corp och ImVisioN och Chief Medical Officer (CMO) för två företag i Österrike och USA.

Dr. Rohmanns unika kombination av vetenskaplig, farmaceutisk, bioteknisk och venturekunskap, omfattande nätverk av kontakter mellan vårdgivare och forskningsadministratörer, grundliga kunskap om global forskning och utveckling samt EMA/FDA:s regleringspolicy och betydande erfarenhet av M&A och partnerskap, gör honom till en av de ledande experterna inom innovation management och värdeuppbyggnad.

Anette Sjödin
Chief Business Officer och vice VD

Född: 1964
Aktieinnehav: –

Anette Sjödin har mer än 25 års erfarenhet inom Life Science-sektorn. Hon är biokemist med många års global erfarenhet, bland annat ledande befattningar inom marknadsföring, projektledning och affärsutveckling. Hennes senaste position var inom affärsutveckling hos Nestlé Skin Health där hon har arbetat internationellt med in- och utlicensiering och ansvarat för strategiska allianser.

Mikael Asp
Chief Technical Officer

Född: 1962
Aktieinnehav: 8 020 aktier personligen.

Mikael Asp är Civilingenjör Kemiteknik och anställd hos Oasmia sedan 2013. Han har 30 års erfarenhet från ett flertal företag inom internationell läkemedelsindustri vad gäller forskning, utveckling, produktion, kvalitetssäkring och som qualified person (QP).

Nina Heldring
Acting Chief Medical Officer

Född: 1968
Aktieinnehav: –

Nina Heldring, PhD, har 20 års erfarenhet av preklinisk och klinisk medicinsk forskning från kända akademiska institut som Cornell University i USA och Karolinska Institutet men även läkemedelsindustrin. Hon började som chef för klinisk utvecklingsavdelningen hos Oasmia 2016 och har lett arbetet med farmakovigilans och de kliniska studierna. Nina tillträdde sin nya roll som Acting Chief Medical Officer i juli 2019.

Reinhard Koenig
Acting General Manager USA & Kanada

Född: 1960
Aktieinnehav:

Reinhard Koenig har över 30 års erfarenhet av farma och bioteknik. Han har lång erfarenhet av ledande positioner inom globala läkemedelsföretag. Bland tidigare företag finns Genentech, Boehringer Ingelheim och Piramal Critical Care.

Michael af Winklerfelt
Chief Financial Officer

Född: 1972
Aktieinnehav: –

Michael af Winklerfelt har mer än 15 års erfarenhet från seniora finansroller i ledande internationella företag. Han arbetade i tio år i Kina för Atlas Copco Group och tillbringade senast tre år i USA inom området medicintekniska produkter. Han har en MBA, en M.Sc. i Economics and Business och en oavslutad fil. kand. i kinesiska.

Neil Yman
General Manager Europa & Ryssland

Född: 1969
Aktieinnehav: 1 000 aktier

Neil Yman har över 17 års erfarenhet av farma och onkologi, från positioner hos bland annat Pierre Fabre, Novartis, GSK och Roche. Han har lång erfarenhet av ledande positioner inom globala läkemedelsföretag.