Marknad Animal Health

Ny marknad med enorm potential.

Veterinärmedicin

Den totala marknaden för medicinska veterinärprodukter uppgår till över 22 miljarder dollar. Med en växande medelklass skaffar sig allt fler hushåll husdjur. I USA har antalet hundar ökat från 68 miljoner till 83,3 miljoner mellan år 2000 och 2014. Marknaden för veterinärtjänster i USA är för 2015 beräknad till drygt 15,7 miljarder dollar. Hushållen blir även alltmer benägna att spendera mer pengar på sina husdjur, vilket kan exemplifieras med att vid en studie 2011 ansåg en majoritet av de amerikanska hundägarna att hunden är en familjemedlem. Hushållens djurrelaterade utgifter har de senaste 10 åren ökat i genomsnitt med 3-4% per år. Särskilt hundar behandlas veterinärmedicinskt i allt större utsträckning. Enligt American Pet Products låter närmare 80 procent av hundägarna behandla sina hundar med läkemedel, jämfört med cirka 50 procent år 1998. Inom EU hålls uppskattningsvis 60 miljoner hundar som husdjur och i Japan runt 15 miljoner hundar.

Cancer hos djur

Enligt Center for Cancer Research och CanineCancer.com diagnosticeras uppskattningsvis sex miljoner hundar med cancer varje år i USA. Av dessa utgörs ungefär en tredjedel av hudcancer. Cancer hos djur är snarlik cancer hos människor, risken att drabbas ökar med stigande ålder. Vissa cancerformer är mer vanliga inom vissa djurslag, till exempel är lymfom den vanligaste cancerformen hos hund. De flesta existerande cytostatika för intravenöst bruk har utformats för människor och har inte optimerats eller kliniskt testats för djur. Detta medför att det är svårt att göra en korrekt bedömning av totalmarknaden och prognostisera dess tillväxt. Bland veterinärer finns ett stort intresse för nya behandlingsmetoder som är specifikt anpassade för djur. Att fler läkemedel godkänns för användning på djur förväntas bidra positivt till marknadsutvecklingen. Förbättrade kunskaper om diagnostisering av cancer och cancerbehandling leder till att fler hundar får behandling. Därtill förbättras tillgången till onkologspecialister, och veterinärer tenderar att blir mer och mer villiga att remittera till specialister.

Mastocytom

Mastocytom är en typ av hudcancer som uppkommer när så kallade mastceller börjar dela sig okontrollerat. I första hand behandlas mastocytom genom operation, men i många fall kan inte tumören opereras och då används cytostatika. Kan inte sjukdomen behandlas leder den till döden, men många hundar avlivas dock tidigare.

Lymfom

Lymfom är den vanligaste cancersjukdomen hos hundar. Det finns inget registrerat läkemedel för behandling av lymfom hos hund, utan veterinärer använder humanläkemedel i behandlingsmetoder som anpassats för sällskapsdjur.