Marknad Human Health

Cancermarknaden i stort

Cancer är en allvarlig och vida spridd sjukdom. Enligt världshälsoorganisationen WHO avled år 2012 cirka 8,2 miljoner människor av cancer, och allt fler drabbas årligen. År 2030 beräknas 13,1 miljoner människor avlida av sjukdomen. Framför allt är det den ökade livslängden som bidrar mest till ökningen av cancerfall. Den globala onkologimarknaden överstiger 100 miljarder dollar, där marknaden för cytostatika utgör en väldigt betydande del. Trots utveckling och introduktion av nya läkemedel för cancerbehandling förblir cytostatika i kombination med andra behandlingar som kirurgi och strålbehandling den primära behandlingsformen av cancer världen över. Cytostatika fungerar vanligen genom att hindra celldelning. På så sätt hämmas reproduktionen av cancerceller och tumörtillväxten stävjas. Många nya läkemedel som godkänts för försäljning för cancerbehandling används tillsammans med ett eller flera cytostatika. Dessutom är många läkemedelskandidater under utveckling inte vattenlösliga och kräver innovativa formuleringar för att kunna ges intravenöst.

Äggstockscancer

Cancer i äggstockarna eller äggledarna är en allvarlig sjukdom som inte sällan är dödlig om den upptäcks sent och metastaser har hunnit bildas. Symptomen är diffusa, vilket gör sjukdomen svårdiagnosticerad och att den upptäcks ofta sent. I Sverige rapporterades 749 fall år 2010. Marknaden för behandling av äggstockscancer uppgick samma år till 551 miljoner dollar globalt, och har en förväntad tillväxt på 13,6% till år 2017. Den största regionala marknaden är USA som uppgick till 366 miljoner dollar år 2010 (1).

Bröstcancer

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna. Enligt WHO får 1,38 miljoner kvinnor diagnosen bröstcancer varje år. Ungefär 458 000 kvinnor i världen årligen avlider av sjukdomen. I Sverige drabbades 7 950 kvinnor år 2010. Den totala marknaden för behandling av bröstcancer uppgick 2010 till 9,8 miljarder dollar, med en förväntad tillväxt på 3,4% till 2017.

(1) Bolagets uppskattning