Nytt antal aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har ökat med anledning av Oasmias största ägare Arwidsros nyttjande av totalt 24,2 miljoner teckningsoptioner i enlighet med den tidigare kommunicerade överrenskommelsen mellan Oasmia och Arwidsro. Som ett resultat av nyttjandet av teckningsoptionerna har antalet aktier och röster ökat med 24 193 548 från 224 900 646 till 249 094 194. Aktiekapitalet har ökat med 2 419 354,80 kronor från 22 490 064,60 kronor till 24 909 419,40 kronor.

För mer information:

Urban Ekelund
Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2019 kl. 08:00 CEST.

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.