Oasmia avser att avnoteras från NASDAQ i USA för att minska komplexitet och kostnader

Oasmia Pharmaceutical AB (”Oasmia” eller ”Bolaget”) tillkännagav idag att Bolaget avser att avnotera sina amerikanska depåbevis från Nasdaq Capital Market (”NASDAQ”) och att avregistrera sig och avsluta sina rapporteringsskyldigheter med Securities and Exchange Commission (”SEC”). Oasmia förväntar sig att avnoteringen kommer att träda i kraft den 22 augusti 2019.

Huvudsyftet med avnoteringen är att minska komplexiteten i finansiell rapportering och administrativa kostnader. Oasmia är fortsatt förpliktigat att stödja sin investerare i USA och att behålla de högsta standarderna för bolagsstyrning. Bolaget kommer fortsättningsvis att stödja sina amerikanska investerare genom sin funktion för investerarrelationer.

Oasmia överväger att upprätthålla ett program för sina amerikanska depåbevis på nivå I-basis, vilket antas tillåta investerare att ha kvar sina värdepapper i form av ADS (American Depositary Receipt). Oasmias stamaktier fortsätter att handlas på NASDAQ Stockholm.

Bolaget planerar att lämna in ett så kallat Form 25 avseende sin ADS till SEC den 12 augusti 2019 och förväntar sig att avnoteringen ska aktualiseras senast tio dagar senare. När Form 25 har trätt i kraft kommer ADS:erna inte längre att handlas på NASDAQ.

Efter avnotering, och när kriterierna är uppfyllda för avregistrering, avser Bolaget att lämna in en så kallad Form 15F hos SEC för att avregistrera sina ADS:er. Bolaget förväntar sig att Form 15F kommer att börja gälla 90 dagar efter inlämnandet. Oasmia förbehåller sig emellertid rätten att senarelägga dessa ansökningar eller, som tillåtet, att dra tillbaka dem innan de träder i kraft och i så fall ändra sina planer i detta avseende.

Oasmia kommer att fortsätta att göra engelska översättningar av sina årsredovisningar, bokslut och finansiella pressmeddelanden på sin webbplats på www.oasmia.com.

För mer information:

Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.