Oasmia avslutar samarbetet med den tidigare ordföranden och offentliggör särskild granskningsman

Oasmia har idag avslutat anställningen och samarbetet med den tidigare arbetande ordföranden Julian Aleksov utan någon ytterligare ersättning kommer att utgå. Detta görs bland annat mot bakgrund av de transaktioner som omnämnts i bolagets pressmeddelande den 28 juni och bolaget har idag också lämnat in en ekobrottsanmälan avseende detta.

En särskild granskningsman, Svante Forsberg, är nu också utsedd och har påbörjat sitt arbete. Arbetet innebär att förbereda inför den ordinarie bolagsstämman så att alla aktieägare kan ta ställning till ansvarsfrihet för den tidigare ledningen och styrelsen. Svante Forsberg är bland annat tidigare ordförande i Deloitte och i Föreningen Auktoriserade Revisorer.

För mer information:

Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.