Då Finansinspektions beslutat att återkalla NGM:s tillstånd att bedriva börsverksamhet kommer Oasmia att påskynda den tidigare startade processen om listbyte.

– Vi beklagar det som inträffat på NGM, eftersom vi beslutat och påbörjat en process om listbyte påverkar detta inte Oasmia som företag nämnvärt, säger Julian Aleksov VD för Oasmia. För mer information till aktieägare angående NGM hänvisar vi till Finansinspektionens hemsida, www.fi.se