Uppsala den 9 juni 2021 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, ger idag en uppdatering om utvecklingsarbetet avseende bolagets egenutvecklade och patenterade teknologiplattform XR-17™.

Utöver att bygga upp en stark klinisk projektportfölj inom onkologi arbetar Oasmia med att förbättra XR-17, en teknologiplattform som kan användas för läkemedel inom många terapeutiska områden.

De senaste utvecklingsframstegen i arbetet med att förbättra teknologiplattformen XR-17 är följande:

XR-18 – Förbättring av teknologiplattformen XR-17: XR-18 är ett forsknings- och utvecklingsprojekt baserat på teknologiplattformen XR-17 som syftar till att ge förbättrade egenskaper, som innebär förbättrade kliniska formuleringar och användning av aktiva läkemedelssubstanser (API:er) för behandling av cancer. Arbetet har nyligen genererat lovande data, bland annat:

  1. Att tillsats av komponenter till befintlig XR-17-formulering kan förbättra stabiliteten på ingående substanser.
  2. Syntes av nya hjälpämnen som uppvisar XR-17-liknande egenskaper med förbättrade stabilitetsegenskaper. Dessa modifieringar kommer att utvärderas för att kunna användas i olika läkemedelsformuleringar.

XR-19 – Inkapsling av flera aktiva läkemedelssubstanser: XR-19 är en vidareutveckling av XR-17-plattformens egenskaper som skapar nya funktioner, såsom inkapsling av flera aktiva läkemedelssubstanser (API:er) i en micell. XR-17-plattformen har i nyligen utförda Proof of concept-studier uppvisat egenskaper som visar på plattformens potential för dubbel inkapsling av API:er. Efterföljande forskning har demonstrerat inkapslingens molekylära sammansättning och lagt grunden för framtida utveckling. Oasmia kommer att gå vidare med utvecklingen av plattformen och utforska tillämpningen inom cancer och andra indikationer.

Bolaget arbetar med att stärka det immaterialrättsliga skyddet för dessa möjligheter.

”Oasmia har idag en växande portfölj av onkologiprogram under klinisk utveckling. Intern forskning pågår som syftar till att utvidga tillämpningarna av Oasmias teknologiplattform XR-17. Forskningen visar framsteg och beroende på hur forskningen fortskrider hoppas vi kunna lägga till fler alternativ i vår framtida projektportfölj inom onkologi. Vi ser fram emot att ta forskningsprogrammet vidare och att rapportera framtida framsteg”, säger Dr. Reinhard Koenig, Chief Scientific Officer på Oasmia.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Oasmias längst utvecklade program Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och docetaxel micellär som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform XR-17™ är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.