Oasmia ingår avtal om fas Ib-studie med Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) för utvärdering av docetaxel micellar

Oasmia Pharmaceutical AB har inlett samarbete med Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) i syfte att genomföra den första kliniska studien med Oasmias formulering docetaxel micellar i spridd prostatacancer. Prostatacancer är ett betydande hälsoproblem världen över och en av de vanligaste cancerrelaterade dödsorsakerna för män. Oasmias docetaxel micellar-formulering använder bolagets egenutvecklade teknologiplattform XR17 för att möjliggöra intravenös administrering av substanser som annars inte är lösliga i vatten utan tillsättning av traditionella löslighetsförstärkare. Teknologiplattformen har använts i en annan produkt Apealea®, som erhöll marknadsgodkännande av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA 2018 i kombination med kemoterapi-läkemedlet karboplatin för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer.

Docetaxel (INN) är ett cancerläkemedel som är godkänt i många länder och har bevisad effekt mot ett flertal solida tumörer. Läkemedlet utgör standardbehandling vid spridd prostatacancer.

Oasmias nya formulering av docetaxel som ska utvärderas i den aktuella studien, docetaxel micellar, avser att förbättra lösligheten av docetaxel och att undvika den annars obligatoriska förmedicineringen med steroider.

SAKK:s styrelse var enhällig i sitt beslut att genomföra den kliniska studien. Beaktat det omedelbara behovet av nya behandlingsalternativ för sjukdomsstadiet, som drabbar många män över hela världen, har flera schweiziska kliniker bekräftat sin medverkan i denna första studie av patienter som lider av spridd prostatacancer.

I enlighet med samarbetsavtalet är SAKK den juridiska sponsorn för projektet och ansvarig för att utföra fas 1b-studien i enlighet med tillämpliga regler och förordningar. Oasmias huvudsakliga roll i projektet är att tillhandahålla sin formulering av docetaxel och att stå för studiekostnaderna, vilka inte bedöms vara väsentliga för Oasmia.

”Studieläkemedlet docetaxel micellar kan vara ett lovande alternativ till lösningsmedelsbaserade formuleringar av docetaxel vid behandling av spridd prostatacancer för att undvika den annars obligatoriska förmedicineringen med steroider”, kommenterar Prof. Dr. med. Markus Jörger MD-PhD, President of the SAKK Project Group “Developmental Therapeutics”.

”Vi är glada över detta avtal. Det ger oss en kostnadseffektiv möjlighet att testa vår formulering i samarbete med SAKK, en organisation som har omfattande erfarenhet av kliniska prövningar, vilket tar oss vidare mot vårt mål att utveckla nya läkemedel baserade på vår egenutvecklade teknologiplattform XR17”, säger Francois Martelet, VD på Oasmia Pharmaceutical.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Michael af Winklerfelt, CFO Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Oasmia har framgångsrikt tagit sin första produktkandidat, Apealea® (paclitaxel micellar) genom klinisk utveckling och har fått marknadsgodkännande i EU och andra territorier. Oasmia är på väg in i kommersialiseringsfasen med Apealea och gör produkten tillgänglig för patienter via sitt partnerskap med Elevar och sina befintliga verksamheter och partnerskap i kvarvarande territorier. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR). 

Om Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK)
SAKK är en ideell organisation för klinisk cancerforskning som syftar till att utveckla nya cancerterapier, förbättra befintliga behandlingar och prognoser för cancerpatienter. Arbetet utförs genom samarbeten inom Schweiz, liksom via samarbeten med utländska kliniker och prövargrupper. De ordinarie medlemmarna i SAKK, de viktigaste onkologi-klinikerna vid kanton- och regionsjukhusen samt universitetssjukhusen, samlas i en gemensam organisation. Via de största schweiziska sjukhusen har SAKK sedan 1965 varit en oberoende institution för kliniska multicenter-studier i fas I, II och III. Tack vare deras nätverk och erfarenhet utgör SAKK en stark partner vid genomförandet av kliniska prövningar. https://www.sakk.ch/en