Paclical® Vet är en ny cytostatikaprodukt som utvecklats av Oasmia. Paclical®Vet befinner sig för närvarande i en klinisk fas III-studie. Ytterligare en omfattande internationell fas III-studie på mastocytom i hund inleds under våren. Detta för att säkerställa effekt och säkerhet inför en kommande registrering av produkten. Paclical® Vet har möjlighet att bli den första cytostatikaprodukten som registreras för behandling av cancer i hund.

Avtalet mellan Orion och Oasmia innebär vidare att Oasmia får ansvaret för all klinisk utveckling och registrering av produkten. Oasmia har sedan tidigare tecknat ett licensavtal för humanprodukten Paclical® med Orion.

– Orion Corporation är ledande i Norden vad gäller Animal Health sedan många år. För Oasmia är de en idealisk partner när det gäller att bygga upp den här mycket starkt växande marknaden. Vi blir de första företagen att utforska detta intressanta område, säger Oasmias VD Julian Aleksov i en kommentar.

– Onkologi är en av Orions ledande terapiområden. Paclical® Vet överrensstämmer både med vår egen strategi samt vårt mål när det gäller att ge våra kunder nya innovativa produkter för ännu inte motsedda medicinska krav, som utmaningen i behandling av cancer. För oss betyder avtalet med Oasmia ett utökat samarbete tillsammans med ett företag starkt engagerat i innovativ teknologi och nya behandlingsmetoder säger Satu Ahomäki, Senior Vice President och ansvarig för affärsområdet Animal Health på Orion.

Idag finns 140 miljoner hundar bara i EU och USA. Marknaden (beräknad på antalet hundar över 6 år där 40 procent får cancer i USA och Europa) uppgår till 1.5 miljarder USD. Norden står för 3-4 % av den totala världsmarknaden. Marknaden för Paclical® Vet beräknas uppgå till mellan 350 och 650 miljoner EUR de närmaste 5 till 10 åren efter registrering.

Om mastocytom (Hudcancer)
Mastocytom är en elakartad cancerform som har sitt ursprung i hudens mastceller. Sjukdomen delas in i tre grader, grad I, II och III, beroende på hur allvarlig sjukdomen är. Cancerformen utgör ca 20 % av samtliga elakartade hudtumörer hos hund. Idag är den vanligaste behandlingsformen kirurgi även om olika behandlingar med kemoterapi för humant bruk också används. Tyvärr är operation av grad III-tumörer mycket ineffektiv. I många fall är avlivning det enda alternativet.

Om Paclical® Vet
Paclical® Vet är en vattenlöslig och lösningsmedelsfri nanopartikelformulering baserad på den välkända cytotoxiska substansen paklitaxel. De unika egenskaperna baseras på Oasmias nanoteknologiska formulering och micellära modell XR-17 som skyddas av internationella patent. Oasmias nya plattform innebär att paklitaxel blir vattenlösligt, ingen premedicinering är nödvändig, korta infusionstider kan användas och infusionen kan effektiviseras.

Om Oasmia
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar nästa generationens cancerläkemedel baserad på nanoteknologi inom human- och veterinärmedicin. Den omfattande produktportföljen är fokuserad på onkologi med flera lovande kandidater i klinisk och preklinisk fas. Oasmia samarbetar med ledande universitet och biotechföretag för att utveckla och optimera substanser med en fördelaktig säkerhetsprofil och förbättrad effektivitet. Företaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Om Orion
Orion är ett europeiskt läkemedels- och diagnostisk företag inriktad mot utveckling av innovativa medicinska behandlingar och diagnostiska tester för den globala marknaden. Orion utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel för både humant och veterinärt bruk, såväl aktiva farmakologiska substanser såväl som diagnostiska tester. Orions målgrupp består i huvudsak av personal inom hälso- och sjukvården. Oriongruppens nettoförsäljning 2007 var 683,6 miljoner EUR och i slutet av samma år hade företaget 3 176 anställda. Orion är listad på OMX Nordic Exchange Helsingfors.