Oasmia lanserar läkemedlet Apealea® för behandling av äggstockscancer i Sverige, Danmark och Finland

Oasmia Pharmaceutical AB lanserar sin produkt, Apealea® 60 mg, i Sverige, Danmark och Finland. Den första omgången av läkemedlet har skickats till distributörer i dessa länder.

Apealea® är en patenterad, vattenlöslig, intravenöst injicerbar formulering av paklitaxel, utvecklad med Oasmias egenutvecklade teknikplattform – XR17 – som underlättar lösligheten av paklitaxel. Paklitaxel är ett cellgiftspreparat som används för behandling av ett antal cancertyper. Apealea® har godkänts för marknadsföring av Europeiska kommissionen. Apealea® är godkänt för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin.

”Lanseringen av Apealea i Norden innebär utökade möjligheter för patienter som behöver innovativ cancerbehandling. Det är en viktig milstolpe för Oasmia i övergången mot att bli ett helt integrerat läkemedelsföretag. Som ett andra steg avser vi att fortsätta vårt arbete med att engagera strategiska partners för Apealea i andra geografiska marknader”, kommenterar Sven Rohmann, interims-VD för Oasmia.

”Oasmia har uppfyllt alla lagstadgade krav som krävs för lansering av läkemedlet i EU. Nästa steg för oss är att förbereda för ansökan om ett godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att möjliggöra tillgång till den amerikanska marknaden”, säger Nina Heldring, Chief Medical Officer på Oasmia.

Oasmia kommer att delta som officiell sponsor för det 4:e EORTC-PAMM vintermötet i Stockholm den 13-15 februari 2020. Vintermötet organiseras under paraplyorganisationen European Organization for Treatment of Cancer (EORTC) med avsikten att skapa möjligheter för tvärvetenskapligt och internationellt utbyte av kunskap om optimering av cancerbehandling.