Oasmia meddelar VD-skifte

Sven Rohmann, MD PhD MBA, har idag utsetts till tf VD för Oasmia Pharmaceutical AB. Han antar sin nya roll den 1 juli 2019. I mars valdes Sven Rohmann in i styrelsen och i april tillträdde han som tf CMO (Chief Medical Officer) för Oasmia. Han har omfattande erfarenhet från läkemedelsbranschen och varit VD för tyska bioteknikföretag samt haft ledande befattningar inom de branschledande företagen Novartis och Merck-Serono. Nuvarande VD, Mikael Asp kommer att tillträda positionen som CTO (Chief Technical Officer) och fortsatt vara en del av Oasmias ledningsgrupp, med ansvar för all teknik- och tillverkningsverksamhet i företaget.

”Med Sven får vi en erfaren VD som kan leda företaget genom den kritiska fasen att ta Oasmia från att vara ett teknologiplattformsbaserat utvecklingsbolag av läkemedel till ett kommersiellt aktivt, fullt integrerat läkemedelsföretag. Företaget har fortfarande utmaningar kopplade till sin historia. Det blir styrelsens ansvar att reda ut och korrigera. Svens fokus kommer att vara framåtriktat för att skapa värde ur de unika tillgångarna i Oasmia”, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande i Oasmia.

”Jag är förväntansfull inför att axla denna roll. För att kunna nyttja den stora potentialen i Oasmias teknologiplattform XR17 och dess första egna onkologiprodukter behöver vi komplettera ledningsgruppen med nödvänding kommersiell kunskap och expertis från Europa och USA. Jag är också glad övar att Mikael med sin erfarenhet kommer fortsätta vara en del av ledningsgruppen”, säger Sven Rohmann, tf VD för Oasmia.

Om Sven Rohmann:

Sven Rohmann har varit verkställande direktör för de två tyska bioteknikbolagen BioVisioN och Ganymed Pharmaceuticals. Han har också haft ledande befattningar inom Novartis och Merck-Serono. Han tillbringade 10 år hos Merck-Serono, vilket gav honom ett starkt fotfäste inom läkemedelsindustrin. Hans karriär exponerade honom för preklinisk, klinisk utveckling samt marknadsföring, affärs- och företagsutveckling. Under hans anställning vid Merck-Serono ledde han etableringen av Merck Oncology. Dessutom har han varit styrelseordförande i Helix BioPharma Corp och ImVisioN och Chief Medical Officer (CMO) för två företag i Österrike och USA.

Dr. Rohmanns unika kombination av vetenskaplig, farmaceutisk, bioteknisk och venturekunskap, omfattande nätverk av kontakter mellan vårdgivare och forskningsadministratörer, grundliga kunskap om global forskning och utveckling samt EMA/FDA:s regleringspolicy och betydande erfarenhet av M&A och partnerskap, gör honom till en av de ledande experterna inom innovation management och värdeuppbyggnad.

För mer information:

Investor Relations Oasmia
Telefon: +46 79-100 11 05
E-post: IR@oasmia.com

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 07:30 CEST. 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.