Oasmia och Elevar ingår globalt strategiskt samarbete för kommersialisering av Apealea® med en upfront payment om 20 MUSD, milstolpsbetalningar med potential upp till 678 MUSD samt tvåsiffriga procentuella royalties.

Oasmia Pharmaceutical AB och amerikanska Elevar Therapeutics Inc. har tecknat ett globalt strategiskt samarbetsavtal avseende kommersialisering av Oasmias cancerpreparat Apealea®. Samarbetet innefattar milstolpsbetalningar med en potential upp till 678 miljoner USD relaterade till Elevars prestation avseende försäljning, klinisk utveckling och regulatoriska godkännanden. Elevar kommer att betala Oasmia tvåsiffriga procentuella royalties på försäljningen av Apealea®. Oasmia får därutöver 20 miljoner USD i en upfront payment.

Det globala samarbetet mellan Oasmia och Elevar innebär att Elevar erhåller den exklusiva rätten att kommersialisera Apealea®, en egenutvecklad formulering av paklitaxel, i samtliga världsdelar, med undantag för de regioner där Oasmia och dess partners redan är verksamma, så som i Norden, Baltikum, Ryssland och vissa andra CIS-länder[1]. I dessa regioner kommer Oasmia och dess partners fortsätta att driva kommersialiseringen av produkten. Samarbetet ger Elevar rätt att sublicensera Apealea® till andra strategiska partners, till exempel i Europa.

Elevar blir ansvarig för alla regulatoriska ansökningsprocesser inom sitt geografiska område, inklusive ansökan om godkännande till FDA i USA.

Samarbetet mellan de bägge företagen kommer att innefatta en gemensam styrkommitté samt arbetsgrupper för att optimera den globala lanserings- och kommersialiseringsprocessen. Samarbetet inkluderar även strategiarbetet med att produktutveckla Apealea® samt utvecklingen av möjliga nya indikationer.

Oasmia kommer att ha fortsatt ensam kontroll över sin teknologiplattform XR17, för användning av aktiva farmaceutiska ingredienser utöver paklitaxel.

”Detta första stora kommersiella samarbete för Oasmia visar både vår kliniska och regulatoriska kapacitet genom att få Apealea® godkänt i EU samt vår kommersiella kapacitet i att förhandla fram ett globalt samarbetsavtal med ett amerikanskt företag med en global lansering av produkten. Det är en stor prestation. Kliniska prövningar har visat att Apealea® är en effektiv behandling med stora fördelar för cancerpatienter. Vi kommer att dra nytta av detta partnerskap för att förflytta Oasmia upp till nästa nivå av tillväxt genom att fortsätta utveckla andra produkter i vår portfölj. Vi kommer också överväga att addera nya kompletterande tillgångar. Genom detta partnerskap har Oasmia uppnått ytterligare en viktig milstolpe och jag är övertygad om att Oasmia är på väg att bli en viktig spelare på onkologimarknaden”, säger Francois R Martelet, VD på Oasmia.

”På Elevar är vi glada över att ta detta spännande cancerpreparat till marknaden. Vi ser en stor potential i att kommersialisera Apealea® globalt, att utveckla produkten ytterligare och skapa nya verktyg för patienter och sjukvårdspersonal som kämpar mot cancer”, säger Alex Kim, VD för Elevar.

”Detta är ett stort steg framåt för Oasmia för att verkligen kapitalisera på den egenutvecklade XR17-tekniken som har utvecklats inom företaget. Denna affär, tillsammans med mycket hårt arbete det senaste året, har skapat en utmärkt plattform för framtiden. Vi har mycket mer att uppnå”, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande i Oasmia.

Om Apealea®
Apealea® är en patenterad, vattenlöslig, intravenöst injicerbar formulering av paklitaxel, utvecklad med Oasmias egenutvecklade teknikplattform – XR17 – som underlättar lösligheten av paklitaxel. Paklitaxel är ett cellgiftspreparat som används för behandling av ett antal cancertyper. Apealea® har godkänts för marknadsföring av Europeiska kommissionen. Apealea® är godkänt för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin.

Om Elevar
Elevar Therapeutics (tidigare LSK BioPharma) är ett snabbt växande biofarmaföretag med kontor i Utah, Kalifornien och Sydkorea. Företaget fokuserar på lovande terapier för ouppfyllda behov av cancer. Elevar Therapeutics ledande egna läkemedelskandidat är rivoceranib, en selektiv VEGFR-2-hämmare som har visat klinisk effekt i en mängd solida tumörer. Elevar Therapeutics utvecklar rivoceranib för behandling av patienter med magcancer, kolorektal cancer, hepatocellulärt karcinom och adenoid cystisk karcinom. Rivoceranib har testats kliniskt på över 1 000 patienter över hela världen och har också visat potential att förbättra kliniska resultat i kombination med cellgiftsterapi och immunterapi samt underhållsterapi. Elevar är ett amerikanskt företag och helägt dotterbolag till HLB Co., LTD., ett koreanskt konglomerat som handlas på KOSDAQ (028300.KQ). Läs mer på www.elevartherapeutics.com.

Telefonkonferens
En audiocast och telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 14.00 CET.
Deltagare:
Francois Martelet, VD för Oasmia
Sven Rohmann, styrelseledamot och tidigare tillförordnad VD för Oasmia
Alex Kim, VD för Elevar Therapeutics Inc
Kate McKinley, Vice President Commercial and Business Development för Elevar Therapeutics Inc

Länk till Audiocast-sändning:
https://tv.streamfabriken.com/2020-03-25-press-conference

Uppringningsnummer telefonkonferens:
FR: +33170750735
SE: +46850558355
UK: +443333009264
US: +18338230587

För mer information:
Urban Ekelund
IR Manager Oasmia
Telefon: +46 18-50 54 40
E-mail: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på den egenutvecklade teknologiplattformen XR17. Bolaget har lyckats driva sin första produktkandidat, Apealea® (paklitaxel micellär) genom klinisk utveckling, och har ansökt om och erhållit marknadsgodkännande i EU och i vissa andra länder. Oasmia är inne i ett skifte där bolaget nu går in i kommersialiseringsfas för produkten Apealea® och produkten görs nu tillgänglig för patienter via dess samarbete med Elevar och dess befintliga verksamhet och samarbeten i dess behållna territorier.

Rådgivare
EVOLUTION Life Science Partners LLC, en division av Gordian Investments, LLC agerade som rådgivare för Oasmia Pharmaceutical AB. Latham & Watkins LLP fungerade som Oasmias juridiska rådgivare vid transaktionen och WilsonSonsini LLP var juridisk rådgivare för Elevar Therapeutics.

[1] Azerbajdzjan, Armenien, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan