Oasmia Pharmaceutical kommer under mars månad att starta en ny division, Animal Health. Avdelningen kommer främst att inrikta sig på utveckling och marknadsföring av onkologiprodukter för sällskapsdjur där marknadspotentialen bedöms som mycket stor.

Cancer hos sällskapsdjur har under senare år fått ökad uppmärksamhet. Stort intresse finns från både veterinärer och djurägare att ta fram behandlingsmetoder mot denna sjukdom. Antalet djur har ökat, samtidigt som djuren i genomsnitt lever längre. Cancerrisken ökar också markant med stigande ålder. Marknadspotentialen bedöms mycket stor för onkologiprodukter för sällskapsdjur.

Efter mycket positiva signaler från kliniska studier har Oasmias ledning beslutat att starta en ny division i företaget: Animal Health. Ledningen bedömer att marknaden kommer att globalt växa mycket starkt under de nästkommande sex till tio åren. Oasmias sortiment och produktportfölj bedöms också som mycket konkurrenskraftig på den relativt nya marknaden. Mer information kommer under mars månad.