Oasmia har varit noterat på NGM Nordic MTF sedan 30 december 2005. Mot bakgrund av företagets starka tillväxt och utveckling samt önskemål från både institutionella och privata investerare, initierar Oasmia nu ett byte till en noterad börslista. Företaget kommer inom den närmaste framtiden att utvärdera de olika alternativ som föreligger för att kunna återkomma med slutligt beslut om den framtida noteringen under mars 2007