Oasmia kommer att hålla en audiocast och telefonkonferens fredagen den 28 juni klockan 09:00 (CET) för genomgång av bolagets bokslut för räkenskapsåret 2018/2019 samt presentera status i styrelsens tidigare kommunicerade genomlysning av bolaget.

Presentationen av bokslutet och status i styrelsens genomlysning kommer att hållas på engelska.

Audiocasten ses via länken https://tv.streamfabriken.com/oasmia-year-end-report. Det kommer finnas möjlighet att ställa textade frågor direkt via Audiocast-lösningen.

Telefonnummer till telefonkonferensen är

  • SE: +46 850558350
  • UK: +44 3333009035
  • US: +1 8335268384

För ytterligare information, vänligen kontakta

IR@Oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB 

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.