Uppsala den 16 september 2020 – Oasmia Pharmaceuticals VD Francois Martelet kommer att presentera på 20th Annual Biotech in Europe Forum den 21 – 24 september som arrangeras av Sachs Associates. Presentationen kommer finnas tillgänglig på Oasmia Pharmaceuticals nya hemsida från och med måndag 21 september.

Sachs 20th Annual Biotech in Europe Forum är den ledande internationella arenan för alla intresserade av investeringar och samarbeten inom life science och biotechsektorn. För första gången kommer forumet att genomföras helt digitalt.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen är baserad på den egenutvecklade teknologiplattformen XR-17™. Oasmia har framgångsrikt tagit sin första produktkandidat, Apealea® (paclitaxel micellar) genom klinisk utveckling och har fått marknadsgodkännande i EU och andra territorier. Oasmia är på väg in i kommersialiseringsfasen med Apealea och gör produkten tillgänglig för patienter via sitt partnerskap med Elevar och sina befintliga verksamheter och partnerskap i kvarvarande territorier. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för ytterligare information.