Oasmia rekryterar Michael af Winklerfelt som ny CFO

Michael af Winklerfelt har utsetts till ny CFO i Oasma Pharmaceutical AB. Han kommer ingå i koncernledningen och tillträder sin befattning 4 november.

Michael af Winklerfelt är 47 år gammal och kommer närmast från ett brittiskt riskkapitalbolag där han de senaste åren arbetat med ekonomistyrning samt affärs- och strategiutveckling inom medicinteknik i USA.

Han har bred internationell erfarenhet i rollen som CFO från ett flertal branscher och har tidigare bland annat arbetat många år i Kina för Atlas Copco och dess koncernbolag.

Michael af Winklerfelt tillträder sin tjänst redan den 4 november och kommer att ersätta Joakim Lindén som varit t f CFO sedan mars 2019.

För mer information:

Urban Ekelund, IR Manager Oasmia
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.