– XMeNa-patent godkänt i Australien.

– Patent avseende vattenlöslighet godkänt i Brasilien.

– "Tax-dox-mix"-patent erhåller Notice of Allowance i Brasilien.

Uppsala den 29 december 2020 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, säkrar ytterligare värdefulla IP-rättigheter i Australien och Brasilien.

XMeNa-plattformspatent godkänt ​​i Australien – en viktig marknad i Oceanien
XMeNa-patentet skyddar en förbättrad metod för att tillverka Oasmias nanoteknologiplattform XR-17™, ett system för läkemedelstillförsel som för närvarande används med paklitaxel och andra cancerläkemedel. Patentet är viktigt för Oasmia då det ökar territorierna med exklusivitet för den viktiga XR-17-teknologin som används i bolagets främsta produkt Apealea® (paclitaxel micellar), som nu är under lansering på viktiga marknader världen över.

XMeNa-patentet är redan godkänt på flera stora läkemedelsmarknader, inklusive USA. Med XMeNa-patentet nu beviljat i Australien har Oasmia säkrat värdefullt IP-skydd för den största marknaden i Oceanien med en betydande läkemedelsmarknad", säger Francois Martelet, VD på Oasmia.

Patent avseende vattenlöslighet godkänt i Brasilien
Det nyligen godkända vattenlöslighetspatentet är relaterat till en ny nanopartikel-formulering av vattenlösliga läkemedelssubstanser, såsom doxorubicin, i kombination med Oasmias patenterade XR-17™-teknologi. Doxorubicin används för att behandla en mängd olika cancerformer, bland annat akut lymfoblastisk leukemi, akut myeloblastisk leukemi, kronisk leukemi, Hodgkins sjukdom och Non-Hodgkins lymfom. Patentet är också anknutet till produktkandidaten Doxophos Vet® som Oasmia utvecklar för behandling av lymfom, den vanligaste cancerformen hos hundar.

Brasilien är bland de tio största läkemedelsmarknaderna i världen och Oasmia är nu positionerat för att säkra marknadsexklusivitet i Brasilien enligt landets nationella patentlagar.

"Tax-dox-mix"-patent erhåller ett s.k. “Notice of Allowance” i Brasilien
”Tax-dox-mix”-patentet är knutet till Oasmias projekt OAS-19 och är inriktat mot behandling av olika cancerformer hos människor. Patentet omfattar en kombination av ett brett urval av vattenlösliga och icke vattenlösliga kemoterapi-läkemedel i en enda lösning med XR17. Med en innovativ, dubbel inkapsling och frisättningsmekanism av kemoterapi-läkemedel avser metoden att möjliggöra administrering av en enda infusion innehållande två aktiva läkemedelssubstanser.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Produktutvecklingen baseras på bolagets egenutvecklade och patenterade teknologiplattform XR-17™, en plattform som kan användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea® (paklitaxel micellar) är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för ytterligare information.