Styrelsen i Oasmia har beslutat att senarelägga publiceringen av rapporten för första kvartalet 2019/2020 från 6 september 2019 till 26 september 2019 klockan 07.30 CEST. Senareläggningen är ett resultat av en fortsatt hård arbetsbelastning.

Styrelsen har också beslutat om följande datum för bolagets resterande rapporter under innevarande räkenskapsår:

20 december – delårsrapport maj-oktober 2019

27 mars – delårsrapport maj 2019 – januari 2020

18 juni – bokslutskommuniké maj 2019 – april 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Ekelund
Investor Relations Oasmia
e-mail: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.