New York, 10:e mars 2016 — Läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical AB kommenterade idag en nyligen publicerad rapport från den amerikanska medicinska akademin (National Academy of Medicine) som uppmärksammar de utmaningar som finns relaterade till diagnosticering av sjukdomen samt ett behov av nya och bättre behandlingsalternativ.

Rapporten har titeln “Ovarian Cancers: Evolving Paradigms in Research and Care” och tar upp orsakerna till svårigheten att behandla äggstockscancer, vilket leder till att sjukdomen är den femte största orsaken till cancerrelaterade dödsfall bland kvinnor, med 21 000 nya fall enbart i USA varje år. Författarna till rapporten anser att sjukdomen inte bör klassas som en enskild sjukdom, utan som ett antal olika cancerformer kopplade till äggstockarna. Rapporten fastställer också att ”kliniker har idag få behandlingsalternativ med läkemedel och den långsiktiga effektiviteten hos dessa läkemedel begränsas till stor del av resistens”, och rekommenderar att ”forskare bör utveckla mer effektiva farmakologiska och icke-farmakologiska terapiformer och kombinationer av terapier som tar hänsyn till äggstockscancerns unika biologiska och kliniska förlopp.”

Betydelsen av att utveckla nya och innovativa teknologier speglas i rapporten, vilket är i linje med Oasmias strategiska mål när bolaget utvecklar sin portfölj av onkologiprodukter. Bolaget meddelade nyligen initial försäljning uppgående till 9 MUSD i Ryssland för Paclical®, bolagets där godkända produkt för behandling av äggstockscancer i kombination med karboplatin. Bolaget har också skickat in en ansökan om marknadsgodkännande under namnet Apealea® till den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Oasmia inväntar överlevnadsdata under det andra kvartalet 2016, vilka kommer att utgöra grunden för en ansökan om marknadsgodkännande i USA.

“Äggstockscancer har länge betraktats som en svår sjukdom att behandla och en sjukdom som kräver en skräddarsydd behandlingsstrategi” säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande i Oasmia. ”Den här rapporten från den amerikanska medicinska akademin stärker behovet för innovativa, gångbara teknologier som kan användas av professionell medicinsk personal för att behandla patienter som drabbats av denna sjukdom”.