Oasmia tillsätter Business Advisory Board

Oasmia tillsätter Business Advisory Board med målsättningen att främst ge stöd åt kommersialiseringen av Apealea samt utvärdera vilka utvecklings- och marknadsmöjligheter som finns för de övriga produktkandidaterna.

Oasmias Business Advisory Board består av:

Göran Pettersson, Jacob Kaluski, Hege Hellström, Kerstin Valinder Strinnholm och Mohammed Homman.

Göran Pettersson kommer att fungera som ordförande för Business Advisory Board.

”Det känns mycket bra att ha dessa två Advisory Boards på plats. Det ger ytterligare kompetens, erfarenhet och nätverk för Oasmias framtida utveckling. Dessutom går vi in i en viktig fas med kommersialiseringen av Apealea som nästa steg, där Business Advisory Board kommer att spela en viktig roll, kommenterar Sven Rohmann, tf VD för Oasmia.

Biografier

Göran Pettersson är styrelseordförande i Promore Pharma AB (publ) och vice ordförande i Mobidiag Sverige AB. Han har flera styrelseuppdrag i läkemedels- och medicintekniska företag och har haft ledande befattningar inom Astra Group, KabiVitrum och Pharmacia/ Pharmacia & Upjohn (nu en del av Pfizer).

Jacob Kaluski har över 30 års erfarenhet inom läkemedelsområdet med särskilt fokus på internationell marknadsföring, läkemedelsutveckling och klinisk forskning, från ledande befattningar inom Pharmacia, där han bland annat varit vice vd och affärsansvarig för tillväxthormon.

Hege Hellström har över 25 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och ledarskap från ledande befattningar inom läkemedelsområdet. Bland hennes tidigare ledarskapspositioner kan noteras Head of EMENAR hos Sobi och General Manager Benelyx hos Genzyme.

Kerstin Valinder Strinnholm är affärsutvecklingsrådgivare inom läkemedels- och bioteknikområdet. Hon har över 30 års internationell erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från ledande befattningar inom Astra/AstraZeneca och Nycomed Takeda.

Mohammed Homman är vd och grundare av Vironova AB (publ). Homman har varit drivande i utvecklingen av virusanalystekniken och VN-180. Han har mottagit flera nationella och internationella priser för sitt entreprenörskap och sina innovativa forskningsbedrifter. Homman blev 2003 vald som en av amerikanska Academy of Achievements ”Leaders of Tomorrow”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Ekelund, Investor Relations

IR@Oasmia.com

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 kl 09.00 CEST.

About Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB develops, manufactures, markets and sells new generations of drugs in the field of human and veterinary oncology. The company’s product development aims to create and manufacture novel nanoparticle formulations and drug-delivery systems based on well-established cytostatics which, in comparison with current alternatives, show improved properties, reduced side-effects, and expanded applications. The company’s product development is based on its proprietary in-house research and company patents. Oasmia is listed on NASDAQ Capital Markets (OASM.US), Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR, ISIN SE0000722365) and NASDAQ Stockholm (OASM.ST).