Oasmia tillsätter Scientific Advisory Board

Oasmia tillkännager idag bildandet av sitt Scientific Advisory Board med tre viktiga utnämningar: Professor Rolf Lewensohn, MD, PhD, Hans Grönlund, PhD and Ola Winqvist, MD, PhD.  

Scentific Advisory Board kommer att arbeta nära Oasmias forsknings- och utvecklingsteam. Det kommer att generera välgrundade vetenskapliga strategier för att vidareutveckla användningen av Oasmias produkter samt rådge kring hur Oasmia kan intensifiera användningen av XR17-plattformstekniken och utveckla nya innovativa produkter och terapilösningar.

Professor Rolf Lewensohn, MD, PhD, kommer att fungera som ordförande för Scientific Advisory Board och drog igång arbetet med det första mötet den 1 juli 2019.

”Vi är glada över att dessa renommerade vetenskapliga yrkespersoner ansluter till vårt team som rådgivare. Den framstående expertis och utmärkta nätverk som denna Scentific Advisory Board medför till Oasmia kommer att vara mycket värdefulla när vi flyttar vidare till nästa steg med produktutveckling och XR17-plattformsutveckling. Jag är mycket glad att ha denna styrelse vid min sida”, säger Nina Heldring, tf Chief Medical Officer i Oasmia.

Biografier

Rolf Lewensohn, MD, PhD, är professor i onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Sjukhusets onkologiska klinik. Lewensohn har en vetenskaplig bakgrund inom DNA-reparation och apoptossignalering i cancer och cancerbehandling. Han är ledamot i flera forskningsnämnder i bidragsgivande organisationer, bland annat Cancerfonden, Cancerföreningen i Stockholm och Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. Han startade de individanpassade cancermedicin-organisationerna hos Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset och är idag ledande i det initiativet, som även sträcker sig till Cancer Core Europe. Han är medgrundare till Oncopeptides AB.

Hans Grönlund, PhD, är forskare vid Karolinska institutet, där han leder Enheten Terapeutisk immundesign (TID). Han är medgrundare och Chief Scientific Officer för TCER AB. Grönlund har gedigen erfarenhet från andra rådgivande organ inom läkemedelsområdet. 

Ola Winqvist, MD, PhD, är vd för ISR Immune System Regulation. Winqvist är professor i cellulär immunoterapi vid Karolinska institutet och överläkare i klinisk immunologi. Han har stor erfarenhet av både klinisk produktutveckling och utveckling inom läkemedelsindustrin. 

For further information, please contact:

Urban Ekelund, Investor Relations

IR@Oasmia.com

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2019 kl 08.00 CEST.

About Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB develops, manufactures, markets and sells new generations of drugs in the field of human and veterinary oncology. The company’s product development aims to create and manufacture novel nanoparticle formulations and drug-delivery systems based on well-established cytostatics which, in comparison with current alternatives, show improved properties, reduced side-effects, and expanded applications. The company’s product development is based on its proprietary in-house research and company patents. Oasmia is listed on NASDAQ Capital Markets (OASM.US), Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR, ISIN SE0000722365) and NASDAQ Stockholm (OASM.ST).