Oasmia utnämner ny CMO

Nina Heldring, PhD, har idag utsetts till tf CMO (Chief Medical Officer) för Oasmia Pharmaceutical AB. Nina Heldring har 20 års erfarenhet av preklinisk och klinisk medicinsk forskning från kända akademiska institut och inom läkemedelsindustrin. Tidigare tf CMO, Sven Rohmann, utsågs till VD för Oasmia den 1 juli.

”Med Nina har vi en erfaren CMO med omfattande kunskaper om Oasmias spännande produktplattform. Jag ser fram emot att jobba med henne i den kommersialiseringsfas vi nu går in i”, säger Sven Rohmann, VD för Oasmia.

”Jag är verkligen entusiastisk över möjligheten att leda Oasmias medicinska team. Dessutom är det väldigt uppmuntrande att fortsätta arbetet med att utveckla nya effektiva läkemedel med fördelaktiga biverkningsprofiler. Vi har en teknologiplattform med verklig potential att göra stor skillnad inom onkologi-området ”, säger Nina Heldring, tf CMO i Oasmia.

Om Nina Heldring:

Nina Heldring, PhD, har varit chef för klinisk utveckling i Oasmia sedan 2016. Hon har 20 års erfarenhet av preklinisk och klinisk medicinsk forskning från kända akademiska institut och läkemedelsindustrin. Hon har en magisterexamen inom biomedicin och doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet, Stockholm. 

För mer information:

Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.