Oasmia utökar ledningsgruppen

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) utökar ledningsgruppen för att på ett tydligare sätt få med hela organisationen i arbetet med att kommersialisera Apealea och de övriga produktkandidaterna.

Tidigare bestod ledningsgruppen enbart av VD, CFO och den arbetande styrelseordföranden.

Nu ingår följande personer i ledningsgruppen:

Mikael Asp, VD

Anette Sjödin, Chief Business Officer och vice VD

Joakim Lindén, tf Chief Financial Officer

Sven Rohmann, tf Chief Medical Officer (även styrelseledamot)

Nina Heldring, Head of Clinical Development

Maria Nilsson Hagberg, Head of Regulatory Affairs

Dzianis Babrou, Head of Research and Development

Elin Trampe, Head of Supply Chain

Richard Herrmann, Strategic Marketing Director

– Med den här utökningen av ledningsgruppen så får vi direkt access till alla kompetenser som behövs för att möjliggöra en framgångsrik kommersialisering av våra produkter. Dessutom säkerställs ett kompetent, snabbt och transparent beslutsfattande och omedelbar implementation eftersom fler avdelningsansvariga sitter i ledningsgruppen, säger Mikael Asp, VD i Oasmia.

 

För mer information:

Mikael Asp, VD

Tel: 018 – 50 54 40

E-post: mikael.asp@oasmia.com

För ytterligare information, maila gärna till: IR@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.