Oasmia utser ny VD

Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical har idag utnämnt Francois Martelet till ny VD. Francois Martelet har lång internationell erfarenhet av att leda läkemedelsföretag. Han ersätter Sven Rohmann, som har varit tillförordnad VD under en viktig övergångsperiod för bolaget. Sven Rohmann kvarstår som styrelseledamot och kommer att fortsätta ha en aktiv roll i företagets kommersialiseringsstrategi framöver.

Francois Martelet är en erfaren ledare i läkemedelsbranschen med en meriterad historik av att utveckla och förändra företag. Han har haft tre VD-tjänster under de senaste 12 åren. Han har tillbringat större delen av sin karriär inom onkologiområdet, som VD för Avax och Topotarget, samt i verkställande roller på senior nivå hos Roche, Eli Lilly, Novartis och MSD. Han har bott och arbetat i sex länder i Europa (inklusive Sverige) och i USA.
Francois Martelet har en fransk läkarexamen med en masterexamen i företagsekonomi. Han talar fyra språk, däribland svenska. Francois Martelet tillträder sin tjänst den 15 mars 2020.

– Vi har letat efter en verkställande direktör med stor internationell erfarenhet av att kommersialisera läkemedelsföretag, meriterad historik inom onkologi, ett brett nätverk i läkemedelsbranschen och som också har starka ledaregenskaper. Francois Martelet möter våra behov på ett utomordentligt sätt och vi ser fram emot att få honom ombord. Sven Rohmann kommer att fortsätta i sin styrelseposition och kommer fortsätta att spela en viktig roll framöver. Vi är mycket tacksamma och glada för den energi som Sven har gett Oasmia med att lägga en ny strategi, kommersialisera Apealea och öppna dörrar till den medicinska världen, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande.

– Jag är mycket glad över denna rekrytering. Jag är övertygad om att Francois Martelet kommer att kunna genomföra och vidareutveckla vår strategi på ett utmärkt sätt. Han har en fantastisk erfarenhet, kompetenser och personlighet för att göra det. Han är helt dedikerad till denna uppgift och kommer att kunna lägga all energi och arbete på att göra Oasmia till ett helt integrerat läkemedelsföretag, kommenterar Sven Rohmann, tillförordnad VD för Oasmia.

– Oasmia är ett mycket intressant bolag i en spännande fas. Styrelsen har rätat ut några av de tidigare frågetecknen och lagt den strategiska grunden för kommersialisering och dessutom framgångsrikt genomfört företrädesemissionen i december. Nu är det dags att förverkliga affärsplanen och utveckla företaget, vilket är precis den typ av arbete som verkligen lockar mig. Jag är exalterad över att börja och flytta tillbaka till Sverige där jag bodde för många år sedan, säger Francois Martelet i en kommentar.

Telefonkonferens
En telefonkonferens med Francois Martelet, Sven Rohmann och Jörgen Olsson kommer hållas idag kl 10.00.
Ring in på följande nummer:
SE: +46856642705
UK: +443333009260
US: +18332498407

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl 07:30 CET.

För mer information:
Urban Ekelund
IR-chef Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).