Oasmias depåbevis avnoterade från NASDAQ i USA

Oasmia Pharmaceutical AB har tidigare kommunicerat att bolaget avser att avnotera sina amerikanska depåbevis från Nasdaq Capital Market (”NASDAQ”) i USA. Avlistningen är nu genomförd.

Huvudsyftet med avnoteringen är att minska komplexiteten i finansiell rapportering och administrativa kostnader. Oasmias stamaktier fortsätter att handlas på NASDAQ Stockholm.

Innehavare av depåbevis/ADS som vill fortsätta att inneha Oasmia-aktier i form av ADS behöver inte vidta några åtgärder. Oasmia kommer att upprätthålla en amerikansk mottagningsfacilitet för att göra det möjligt för investerare att inneha Oasmia-aktier i form av ADS och fortsätta att handla dessa värdepapper på OTC-marknaden. Dessa ADS:er kommer automatiskt att övergå till det nya ADR-programmet i samband med avlistningen och handlas under en ny ticker som ska utses.

De investerare som innehar amerikanska ADS:er/depåbevis har möjlighet att lösa in dessa mot stamaktier i Oasmia som handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på Oasmias hemsida:

https://www.oasmia.com/sv/info-om-avlistning-depabevis-nasdaq-usa/

För mer information:

Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.