Oasmias ledningsgrupp komplett

Oasmia har ytterligare stärkt sitt ledningsteam med rekryteringen av två General Managers för att påskynda kommersialiseringen av Oasmia. Neil Yman utses till General Manager för Europa & Ryssland och Reinhard Koenig utnämns till General Manager för USA & Kanada. Båda har lång erfarenhet från ledande positioner inom globala läkemedelsföretag. 

”Att vi nu kompetterat ledningsgruppen med två erfarna General Managers kommer att driva den kommersiella framgången inom deras respektive geografiska anvarsområde. Oasmia har nu en ledningsgrupp med erfarenhet och tyngd för att göra skillnad i den spännande övergångsperiod bolaget står inför. Dessutom fortsätter Oasmia att rekrytera nyckelpersoner med såväl stark kommersiell som onkologisk erfarenhet för att förbereda sig inför marknadslanseringen av Apealea – vårt första läkemedel ut på marknaden”,kommenterar Sven Rohmann VD för Oasmia.

”Detta är ett mycket viktigt steg för Oasmia. Enligt min mening har Oasmia nu ett starkt team. Det kommer att vara en mycket viktig framgångsfaktor framöver”,säger Jörgen Olsson, styrelseordförande i Oasmia .

Utöver rekryteringarna av General Managers har Oasmia anställt Carina Eklöw som Global Medical Affairs Director och Nigel Goodman som Clinical Operations Director.

Oasmias ledningsgrupp är nu komplett och består av:

VD (interim), Sven Rohmann– tidigare på bland annat Novartis, Ganymed Pharmaceuticals och Merck-Serono. 32 års erfarenhet av farma och onkologi.

CBO och vice VD, Anette Sjödin– tidigare på bland annat Nestlé Skin Health, Pharmacia och Biacore. 30 års erfarenhet av bioteknik och biovetenskap.

CTO, Mikael Asp– 30 års erfarenhet från flera företag inom den internationella läkemedelsindustrin inom FoU, produktion, kvalitetssäkring och som Qualified Person (QP).

CMO, Nina Heldring– 20 års erfarenhet av preklinisk och klinisk medicinsk forskning från kända akademiska institut och läkemedelsindustrin.

GM USA och Kanada, Reinhard Koenig– tidigare bland annat Genentech, Boehringer Ingelheim och Piramal Critical Care. Över 30 års erfarenhet av farma och bioteknik.

CFO (tillförordnad), Joakim Lindén– mer än 25 års erfarenhet från förändringsarbete i marknadsnoterade och icke marknadsnoterade företag i många branscher, länder och roller bland annat som CFO.

GM Europa & Ryssland, Neil Yman– tidigare bland annat Pierre Fabre, Novartis, GSK och  Roche. Över 17 års erfarenhet av farma och onkologi.

För mer information:

Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.