Uppsala den 28 december 2020 – Oasmia Pharmaceutical, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar idag att bolagets samarbetspartner Elevar Therapeutics har tecknat ett licensavtal med Inceptua Group för kommersialisering av Apealea® (paclitaxel micellar) i Europa. Apealea är godkänt av de europeiska myndigheterna i kombination med karboplatin för behandling av vuxna patienter vid första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritonealcancer och äggledarcancer. I enlighet med avtalsvillkoren kommer Inceptua inneha exklusiva rättigheter att distribuera och kommersialisera Apealea i Europa, med undantag för de nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island).

I mars 2020 ingick Oasmia och Elevar Therapeutics ett globalt strategiskt samarbetsavtal avseende kommersialiseringen av Apealea. Samarbetet innefattar milstolpsbetalningar med en potential upp till 678 miljoner USD och tvåsiffriga procentuella royalties på försäljningen.

”Vi gratulerar Elevar till att ingått det här licensavtalet som markerar en viktig milstolpe i kommersialiseringsplanen för Apealea. Med ett regulatoriskt godkännande redan på plats ​​i Europa hoppas vi att produkten snabbt kan göras tillgänglig för patienter som är i behov av en cremofor-fri formulering av paklitaxel. Vi ser fram emot att arbeta nära Elevar och Inceptua, och att se fler kommersiella avtal i andra viktiga regioner under 2021”, kommenterade François Martelet, VD på Oasmia.

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage vårt partnerskap med Inceptua som ska göra Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängligt för patienter med äggstockscancer i Europa. Apealea är den enda icke cremofor-baserade paklitaxel-behandling som är godkänd i Europa för äggstockscancer. Inceptuas bevisade förmåga att såväl utveckla som kommersialisera särläkemedel och cancerläkemedel i Europa gör dem till den perfekta partnern för att påskynda tillgången till Apealea i denna viktiga region. Avtalet driver utvecklingen och kommersialiseringen av Apealea ytterligare och är ett viktigt steg i Elevars strategi att optimera värdet av vår produktportfölj på globala marknader", kommenterade Alex Kim, VD för Elevar Therapeutics.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Produktutvecklingen baseras på bolagets egenutvecklade och patenterade teknologiplattform XR-17™, en plattform som kan användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea (paklitaxel micellar) är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för ytterligare information.

Om Elevar Therapeutics
Elevar Therapeutics (tidigare LSK BioPharma) är ett snabbväxande biofarmabolag som fokuserar på att förbättra behandlingsmöjligheterna för patienter med begränsade eller otillräckliga behandlingsalternativ. Elevar Therapeutics ledande läkemedelskandidater är rivoceranib (apatinib) och Apealea (paklitaxel micellar). Rivoceranib är den första småmolekyl-baserade tyrosinkinashämmaren (TKI) som godkänts för magcancer (Kina, dec 2014). Den har beviljats särläkemedelstatus i USA, Europa och Sydkorea och har testats kliniskt på över 1000 patienter världen över i många olika cancerindikationer.

Apealea® (paklitaxel micellar) är en cremofor-fri formulering av paklitaxel som beviljats marknadsgodkännande av Europeiska kommissionen i november 2018, vilket gör det till Europas första Cremofor-fria formulering av paklitaxel godkänd för behandling av äggstockscancer. Elevar Therapeutics har kontor i Utah, Kalifornien och Sydkorea. Mer information finns på www.elevartherapeutics.com.

Om Inceptua Group
Inceptua är ett specialty pharma-bolag och en global servicepartner. Inceptua Pharma kommersialiserar och marknadsför särläkemedel och specialistvårdsprodukter och har kompetensen och kapaciteten att leverera olicensierade läkemedel över hela världen. Inceptua Services förser läkemedels- och biotechbolag med globala lösningar för inköp av läkemedel till kliniska studier, förpackningar och märkning samt förhandsgodkännanden, medicines access-program och rådgivning.

Inceptua samarbetar med life science-bolag i alla storlekar och bygger på över 20 års branscherfarenhet. Inceptuas verksamhet är global med lokala kontor i Europa, Nordamerika, Kina och Japan. Ytterligare information finns på www.inceptua.com.