Tillför mer än 30 års finansiell erfarenhet från biopharma, medtech, investment banking och redovisning

Uppsala den 27 april 2021 – Oasmia Pharmaceutical AB:s (”Oasmia”) valberedning föreslår att Andrea Buscaglia väljs in som ny styrelseledamot vid Oasmias årsstämma den 27 maj 2021.

Valberedningen föreslår därutöver omval av Anders Härfstrand, Hege Hellström, Birgit Stattin Norinder och Peter Zonabend. Valberedningen föreslår att Anders Härfstrand omväljs till styrelsens ordförande.

Andrea Buscaglia har omfattande finansiell erfarenhet från mer än 30 år i ledande befattningar inom biopharma, medtech, investment banking och redovisning. Han är idag Chief Financial Officer (CFO) vid Medicines for Malaria Venture (MMV), ett ledande partnerskap för produktutveckling inom malariaforskning.

”Andrea har haft en imponerande karriär och vi är glada att välkomna honom till Oasmias styrelse. Hans omfattande erfarenhet och nätverk av affärskontakter kommer att vara oerhört värdefulla när vi tar nästa steg i bolagets omvandling och implementerar våra långsiktiga tillväxtplaner”, säger Anders Härfstrand, Oasmias styrelseordförande och ledamot i valberedningen.

”Det är en spännande tid att gå in i Oasmias styrelse. Jag ser fram emot att samarbeta med Anders och övriga ledamöter i styrelsen och dela med mig av min expertis och mitt kontaktnätverk för att bidra till bolagets tillväxt”, kommenterar Andrea Buscaglia.

Innan Andrea Buscaglia började på MMV 2012 var han CFO på medicinteknik- och biopharmabolagen Endosense (nuvarande Abbott Laboratories) från 2009 till 2012 och Nitec Pharma (nuvarande Horizon Therapeutics) från 2007 till 2009, där han genomfört flera kapitalanskaffningar från venture capital och haft en avgörande roll i M&A-aktiviteter.

Tidigare i sin karriär, från 2000 till 2007, var Andrea Buscaglia Vice President Corporate Development på Serono (nuvarande Merck KGaA), som vid den tiden var Europas största biotech-bolag, där han hade en avgörande roll i noteringen på New York Stock Exchange och tillhörande kapitalresning om 2 miljarder dollar, liksom inom investerarrelationer samt M&A- och licensaktiviteter.

Buscaglia inledde sin karriär som revisor hos Arthur Anderson & Co. i Milano och arbetade därefter totalt åtta år på tre investmentbanker, SG Warburg & Co. Ltd. (nuvarande UBS), Deutsche Bank och Salomon Smith Barney (Citigroup), med inriktning mot Equity Capital Markets (börsintroduktioner, emissioner, publika bud) och M&A-transaktioner på den italienska marknaden.

Andrea Buscaglia har en examen inom företagsekonomi vid University of Bocconi i Milano och examen i redovisning vid University of Genoa.

Valberedningens ledamöter består av Per Arwidsson (utsedd av Arwidsro Investment AB, ordförande i valberedningen), Håkan Lagerberg (utsedd av Mastan AB) och Anders Härfstrand (styrelseordförande i Oasmia).

Information om de föreslagna styrelseledamöterna, valberedningens fullständiga förslag och valberedningens yttrande kommer att finnas tillgängligt på Oasmias webbplats, www.oasmia.com, i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Produktutvecklingen baseras på bolagets egenutvecklade och patenterade teknologiplattform, en plattform som kan användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea (paklitaxel micellar) är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för ytterligare information.