Ökning av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har ökat med anledning av den riktade nyemissionen som genomfördes i mars 2019. Genom den riktade nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 22 948 535 från 201 952 111 till 224 900 646. Aktiekapitalet har ökat med 2 294 853,50 kronor från 20 195 211,10 kronor till 22 490 064,60 kronor.

 

För mer information, kontakta

Mikael Asp, CEO

Tel: 018 – 50 54 40

E-post: mikael.asp@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.