Apealea® (Paclical®) har utvärderats i kliniska prövningar och godkänts för behandling av ovarialcancer i Ryssland, Kazakstan samt inom EU. Elevar, vår partner, är ansvariga för registreringsansökan hos US Food and Drug Administration, FDA, för godkännande i USA. Gällande docetaxel micellar inledde Oasmia i juni 2020 ett samarbete med Swiss Group for Clinical Cancer Research, SAKK, i syfte att genomföra den första kliniska studien med Oasmias formulering docetaxel micellar i spridd prostatacancer.

Apealea®/ Paclical® (paklitaxel) Pre-NDA meeting USA
EU/EEA
Ryssland
Kazakstan
Docetaxel micellar Planerad Global

Oasmias produkter och produktkandidater är baserade på den egenutvecklade teknologiplattformen XR17. Denna möjliggör en nanopartikulär formulering av aktiva farmaceutiska substanser (API) som annars inte är lösliga i vatten och tillåter därmed administrering av dessa till patienter. Med en kombination av XR17 och en aktiv farmaceutisk substans (”API”) kan nya innovativa och patentskyddade läkemedel skapas. Fördelarna med XR17 är inte begränsade till cancerläkemedel och Oasmia överväger att använda teknologin på andra läkemedelsklasser som kommer att dra nytta av en förbättrad löslighet.

Ny API /XR-17TM Global
XR-19 (kombination) Global