Projektportfölj

Apealea® (Paclical®) har utvärderats i kliniska prövningar och godkänts för behandling av ovarialcancer i Ryssland, Kazakstan samt inom EU1. Elevar, vår partner, är ansvariga för registreringsansökan hos US Food and Drug Administration, FDA, för godkännande i USA. Gällande docetaxel micellar inledde Oasmia i juni 2020 ett samarbete med Swiss Group for Clinical Cancer Research, SAKK, i syfte att genomföra den första kliniska studien med Oasmias formulering docetaxel micellar i spridd prostatacancer.

1Indikationer och produktnamn kan variera mellan regioner

Apealea®/ Paclical® (paklitaxel) Pre-NDA meeting USA
EU/EEA
Ryssland
Kazakstan
Docetaxel micellar Planerad Global

Oasmias produkter och produktkandidater är baserade på den egenutvecklade teknologiplattformen XR-17. Denna möjliggör en nanopartikulär formulering av aktiva farmaceutiska substanser (API) som annars inte är lösliga i vatten och tillåter därmed administrering av dessa till patienter. Med en kombination av XR-17 och en aktiv farmaceutisk substans (”API”) kan nya innovativa och patentskyddade läkemedel skapas. De fördelaktiga egenskaperna med XR-17 är inte begränsade till cancerläkemedel och Oasmia överväger att använda teknologin på andra läkemedelsklasser som kommer att dra nytta av en förbättrad löslighet.

Ny API /XR-17 Global
XR-19 (kombination) Global