Resultaten från Oasmia Pharmaceuticals första studie med paklitaxel micellär i människa publiceras i den vetenskapliga tidskriften ”Advances in Therapy”.

Studien (OAS-04-01) var en tolerans- och farmakokinetikstudie där dosen för Apealea (paklitaxel micellär) bestämdes. Denna Fas I studie genomfördes mellan 2004 och 2007 på två kliniker i Sverige belägna i Lund och Umeå. De 34 patienter som ingick i studien hade olika former av svårbehandlad cancer med solida tumörer. De detaljerade farmakokinetik-resultaten tillsammans med toleransen har sammanfattats i ett manuskript som nu publiceras i den vetenskapliga peer-review tidskriften ”Advances in Therapy” (https://link.springer.com/article/10.1007/s12325-019-00909-6).

–  Då Apealea nyligen godkändes i EU så är det av stor vikt att alla kliniska data blir tillgängliga för forskare och kliniskt verksamma. Att publicera våra studiedata som en fritt tillgänglig artikel i en expertgranskad tidskrift ger oss möjlighet att nå ut till denna breda läsekrets, säger Mikael Asp, CEO.

 

För mer information, kontakta

Nina Heldring, Ansvarig klinisk utveckling

Tel: +46 18 50 54 40

E-mail: info@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Apealea

Apealea är en Cremophor- och proteinfri formulering med den välkända cytostatikan paklitaxel kombinerat med Oasmias hjälpämnesteknologi XR17. Paklitaxel är en av de mest använda anti-cancersubstanserna och ingår i behandlingen av många olika cancertyper som t ex lungcancer, bröstcancer och äggstockscancer. Apealea består av ett frystorkat pulver som löses upp innan den intravenösa infusionen.

De vanligaste kliniskt signifikanta biverkningarna i samband med användningen av Apealea är neutropeni, magtarmbesvär, perifer neuropati, artralgi/myalgi och reaktioner vid infusionsstället.

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.