Samarbeten är centrala i Oasmias strategi. Ett exempel är vårt globala licensavtal för vår ledande cancerterapi Apealea® (paklitaxel micellar) med ett partnerföretag. Vi vill bygga samarbeten som grundar sig i vår expertis inom forskning och utveckling av nya och befintliga behandlingar, inklusive våra egenutvecklade plattformar för läkemedelstillförsel XR-17 ™ och XR-19.

Vi söker aktivt möjligheter att förvärva och utveckla nya produkter inom områden där det finns betydande medicinska behov. Oasmia välkomnar möjligheter att licensiera rättigheter till kommersialisering och att samarbeta med globala läkemedelsföretag, regionala partners och andra intressenter för att påskynda tillgängligheten av läkemedel för patienter som behöver dem.

Kontakta partners@oasmia.com om du vill veta mer om möjligheter att samarbeta med Oasmia.